Mūsų senosios Abiejų tautų Konstitucijos iškilmingas minėjimas Vandžiogaloje

2012konstitucijospaminejimasJau nebe pirmi metai Vandžiogalos lenkų bendruomenė iškilmingai mini Gegužės 3-osios Konstitucijos metines. Ir šįmet gegužės 5 d., šeštadienį, Vandžiogaloje vyko Lenkijos ir Lietuvos Konstitucijos 221-ųjų metinių minėjimas.

Iškilmės prasidėjo Vandžiogalos šv.Trejybės bažnyčioje. Šv.Mišias lenkų kalba aukojo parapijos klebonas kun. Oskaras Petras Volskis, mišių metu giedojo jau nebe pirmą kartą besilankantis Vandžiogaloje ir šią vietovę pamilęs choras „Ojczyzna“ iš Lenkijos. Po šv. Mišių klebonas stebėjosi sakydamas, kas galėtų pamanyti, kad pas mus čia vyksta toks renginys. O svečiai džiaugėsi, kad čia galėjo melstis, išklausyti puikų pamokslą lenkų kalba. Atminimui visi įsiamžino nuotraukoje priešais didįjį altorių.

Toliau šventė persikėlė į baro „Bučkis“ kiemą, kur vandžiogaliečiams ir jų svečiams choras „Ojczyzna“ pristatė muzikinę, literatūrinę, šventinę programą, skirtą Gegužės 3-osios Konstitucijai paminėti. Skambėjo patriotinės dainos, buvo skaitomos istorinės ištraukos, tų laikų poezija...

Pasibaigus puikiai programai, vandžiogaliečiai ir svečiai buvo pakviesti į barą pratęsti užsimezgusias diskusijas apie istorinę šventę. Atsistoję visi išklausė abiejų tautų himnų. Susėdę už stalų įdėmiai klausėsi Vytauto Didžiojo Universiteto profesoriaus istoriko, LDK instituto direktoriaus Rūsčio Kamuntavičiaus pasakojimo lenkų kalba apie ne tik tiems laikams, bet ir nūdienai aktualią Gegužės 3-osios Konstitucijos reikšmę. Tas labai originalus ir netradicinis požiūris ir dėstymas ne kartą buvo pertrauktas plojimais ir visiems labai patiko...

Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka perskaitė Kauno rajono mero šventinį sveikinimą Vandžiogalos lenkų bendruomenei, linkėdamas kilnių idėjų ir išreikšdamas solidarumą su šią šventę švenčiančiais Lietuvos lenkais. Taip pat buvo pasveikinti ir apdovanoti šventės dalyviai. Dar ilgai skambėjo muzika ir dainos, pakeičiančios oratorių kalbas. Atsisveikindami svečiai ir Vandžiogalos žmonės dėkojo lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus nariams už puikiai suorganizuotą šventę. O lenkai pakvietė atvykti į svečius pas juos į Lenkiją...

 • P1050349
 • P1050355
 • P1050359
 • P1050367
 • P1050374
 • P1050377
 • P1050394
 • P1050399
 • P1050401
 • P1050402
 • P1050406
 • P1050411
 • P1050414

Ričardas Jankauskas
Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes