Vandžiogalos Pieta

DSCF5655Įstabi Marijos, apraudančios ant kelių laikomą savo mirusį sūnų, skulptūra stovi nišoje už ratu apeinamo didžiojo altoriaus, iki šiol yra tikinčiųjų lankoma ir gerbiama.

Dažno maldininko dėmesį atkreipia išraiškingas, stambokas Marijos veidas su primerktomis didelėmis akimis, nuleistais kampučiais, platoka trumpa nosimi, apvaliomis putliomis lūpomis ir išraiškingai atsikišusiu smakru, jis yra ryškiai individualizuotas, portretiškas. Jame įtaigiai atsispindi sudėtingi, net prieštaringi Marijos jausmai, vis dėlto reiškiami labai santūriai – gilus vidinis Motinos skausmas ir sielvartas sumišęs su nuolankumu Viešpaties valiai ir netgi vos žymus priekaištas dar sustiprintas jos kairės rankos judesiu.

Kristus, išdrožtas kaip atskira skulptūra, taip pat renesansiškai tvirto sudėjimo, monumentalus, tačiau Jo nuogo kūno, tik ties klubais pridengto glaudžiai aprištu smulkiai klostytu baltu drobiniu raiščiu, beveik dekoratyvi plastika pasižymi nenusakomu vidiniu nerimastingumu ir įtaiga. Kiekvienas Jo raumuo, kiekviena sausgyslė anatomiškai išryškinta, tarytum paskutinį syk išsitempusi, kiekviena plaukų ir barzdos sruoga pabrėžta, laisvai išsidraikiusi, net žaizdos tarsi perplyšusios nuo kūno svorio. Prakaulus, jau Amžinybės ramumoje sustingęs Kristaus veidas plastiškai pabrėžtomis, primerktomis akimis ir sučiauptomis lūpomis - visiška priešingybė lyg styga įsitempusiam Jo kūnui, gulinčiam ant Marijos kelių, ir tik per kelius sulenktos kojos sušvelnina šią liniją.
Skulptūra turi tiek emocinio sunkumo, kad net sunku patikėti, jog jos nugara, kaip ir pjedestalas, skrupulingai išskobta, paliekant tik ploną medienos kiautą. Skulptūra išdrožta iš vientiso medžio, matyt, mūsų kraštuose gyvenusio meistro, galbūt sekusio iki mūsų dienų neišlikusio profesionalaus skulptoriaus prototipu ar graviūra. Tad toks susidaro įspūdis žvelgiant į Vandžiogalos Pietą.
Datuoti Vandžiogalos Pietą XVII a. viduriu skatina ir pirmoji Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia, 1655 metų vasario 26 dieną funduota Kauno apskrities maršalkos Jan Karol Rostowski ir jo žmonos Mariana Lopacinska. Medinė bazilika su vakariniame fasade iškeltu kvadratinio plano bokštu ir mažesniu barokinių formų bokšteliu virš apsidės pastatyta tik 1664 metais, tad apytikriai tais metais joje galėjo atsirasti ir Pieta. Nors skulptūra nebūtinai turėjo būti sukurta naujai Vandžiogalos bažnyčiai, ji galėjo atkeliauti čia iš kokios nors senesnės, sunkiais karų ir negandų laikais nuskurdusios ar, priešingai, – naujais altoriais išpuoštos bažnyčios.
Seniausiame išlikusiame 1676 metų Vandžiogalos bažnyčios inventoriuje įvardinti septyni altoriai, užpildę vidinę bažnyčios erdvę. Viename jų, stovėjusiame prie didžiojo altoriaus, minimas ir skulptūrinis Viešpaties kančios atvaizdas. Taigi naujoje bažnyčioje Pieta stovėjo atskirame altoriuje, tačiau 1782 metais „Viešpaties kapas, įrengtas visam laikui“ minimas esant jau už didžiojo altoriaus. Matyt, čia Pieta buvo ir perkelta greičiausiai XVIII amžiaus viduryje. Sėkmingai išstovėjusi beveik pusantro šimto metų 1817 metais degant Vandžiogalos miesteliui, pasak istorinių šaltinių, Vandžiogalos bažnyčia sudegė. 1826 metais klebonas Mikolaj Kozłowski su parapijiečiais pastatė naują, dabartinę, taip pat medinę bažnyčią. 1817 metais Vandžiogalos bažnyčia sudegė, akivaizdu, kad Pietą iš ugnies pavyko išgelbėti, kaip ir stebuklais ir malonėmis garsėjantį Kryžių. Po šio gaisro, atstatant bažnyčią ir jos vidaus įrangą, Pietai, matyt, vėl buvo paskirta speciali niša už didžiojo altoriaus. Ten ji palikta iki 1933 metų, kai buvo įrengtas dabartinis pseudogotikos stiliaus didysis altorius. Tai neva pageidavusi pati skulptūra. Dar ir dabar Vandžiogaloje pasakojama, kad klebonas norėjęs pagerbti senąją Pietą, todėl ji buvo garbingai įkelta į didįjį altorių, tačiau po nakties atėję žmonės vis rasdavo ją nusisukusią į nišą už altoriaus, ten, kur kabėjo iš gaisro išgelbėtas stebuklais ir malonėmis garsusis Kryžius, todėl ir teko Pietą iš garbingos vietos didžiajame altoriuje grąžinti į dar garbingesnę – priešais Kryžių už altoriaus, kur ir dabar aplinkui einama keliais.

 • DSCF5622
 • DSCF5623
 • DSCF5635
 • DSCF5639
 • DSCF5643
 • DSCF5645
 • DSCF5648
 • DSCF5649
 • DSCF5652
 • DSCF5655
 • DSCF5660

Free Joomla! template by Age Themes