Vandžiogala šventė Česlovo Milošo 101-ąsias metines

2012milosui101Kaip kasmet, taip ir šįmet birželio 10d. tradiciškai Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius iškilmingai paminėjo Česlovo Milošo 101-ąsias metines. Vyko iškilminga Devintinių procesija, evangelijų skaitymas lietuvių ir lenkų kalbomis. 10 val. prasidėjo Šv. Mišios lenkų kalba. Jas aukojo svečias iš Vroclavo, kunigas kanauninkas Stanisław Draguła, jam talkino vietos klebonas Oskaras Petras Volskis. Bažnyčia buvo pilnutėlė. Mišių metu giedojo keli svečių chorai, pritarė pučiamųjų orkestrai. Mišioms pasibaigus visi pajudėjo į šventorių prie poeto Česlovo Milošo giminės kapų. Po įžanginio Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko žodžio gėles padėjo ir žvakes uždegė Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulas Piotr Wdowiak, Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka, kiti garbingi svečiai. Pasimeldę, grojant pučiamųjų orkestrams, visi pagerbėme ir greta palaidotus 1863-ųjų metų sukilimo dalyvius.

Darnia kolona daugiau nei 500 dalyvių nuo Švč.Trejybės bažnyčios grodami ir dainuodami patraukė Vandžiogalos gatvėmis kultūros centro link, kur netrukus prasidėjo šventinė programa, skirta Č.Milošo 101-osioms metinėms.

Šiemetiniai „Literatūriniai susitikimai“ buvo skirti Józefo Ignaco Kraszewskio 200-osioms metinėms. Po trumpų Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulo Piotro Wdowiako, Kėdainių lenkų sąjungos skyriaus pirmininkės Irenos Duchowskos ir kitų sveikinimo žodžių „Literatūrinius susitikimus“ pradėjo poetas, literatūros istorikas, Vilniaus Edukologijos universiteto dėstytojas dr. Józefas Szostakowskis. Jam talkino Vilniaus rajono savivaldybės nariai dėstytojai Michał Treszczyńskis ir Kazimir Voišnis. Puikiai pateikta medžiaga apie Józefo Ignaco Kraszewskio biografiją, kūrybą. Ekrane demonstruoti Vilniaus vaizdai, kur jo būta, gyventa, kurta. Žvakių šviesoje skambėjo poezija lenkų, lietuvių kalbomis. Savo kūrybos eiles skaitė ir mūsų krašto poetės Jadvyga Gojlevicz ir Zita Pranckevičienė. „Na viskas čia Česlovo Milošo dvasioje,“- sakė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Rūstis Kamuntavičius. Į šventę atvyko ir grupė svečių iš Vroclavo universiteto. Tai profesoriai hab.dr. Zdzisław Julian Winnicki, Maciej Mróz, Zbigniew Kurcz, Jerzy Juchnowski ir kt. Iš Varšuvos atvyko „Związek slowianski“ atstovas Andrzej Iwanow , taip pat geri mūsų bičiuliai, Poznanės krašto deputatai Grażyna ir Ryszard Głowaccy.

Prasidėjo koncertinė programa. Buvo didelė ansamblių įvairovė: pučiamųjų orkestrai, šokėjai, chorai ir ansambliai iš Lenkijos, Latvijos, Lietuvos. Jų čia šiemet atvažiavo gausybė. Koncertas tęsėsi visą dieną. Žiūrovai, kad ir pavargo, bet nesiskirstė. Koncerto pabaigoje lietuvių bendruomenės vardu nuoširdžiausius padėkos žodžius Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus nariams už puikiai suorganizuotą didelę šventę tarė Alfonsas Girdzijauskas.

Dar ilgai nesiskirstė svečiai, dalijosi šventės įspūdžiais, kalbėjo apie ateities planus. Pučiamųjų orkestrų jauni muzikantai lauke grojo jau laisvesnes džiazo variacijas, suteikdami dar didesnio žavesio šventei. Visi atsisveikindami dėkojo Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus nariams, linkėjo vieni kitiems laimės, sveikatos, sėkmės ir susitikimų kitais metais čia, Vandžiogaloje.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • P1050708
 • P1050786
 • P1050810
 • P1050821
 • P1050824
 • P1050827
 • P1050833
 • P1050834
 • P1050837
 • P1050838
 • P1050840
 • P1050846
 • P1050864
 • P1050870

Ričardas Jankauskas
Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes