Viešnagė Lenkijoje

2011 viesnageLenkijoje„Žmogus yra didis ne tuo, kiek turi turtų, bet tuo, kuo jis yra;
ne tuo, ką turi, bet tuo, kuo dalijasi su kitais“ (Jonas Paulius II)

Šypliškių seniūnijos seniūnas, kultūrinis visuomeninis susivienijimas „Pogranicze“, folklorinis kolektyvas ir jo vadovas Juzef Murawski pakvietė šio straipsnio autorių kartu pasidžiaugti ir paminėti kolektyvo 30-ties metų veiklos jubiliejų, kuris vyko liepos 10 dieną Baceiluose (Lenkija).

Baceilai – kurortinė, ežerų apsupta vietovė netoli Lietuvos – Lenkijos sienos. Švęsti jubiliejaus suvažiavo daug kolektyvų iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Iškilmės prasidėjo Čenstachavos Dievo Motinos Bažnyčioje Baceiluose. Akomponuojant kameriniam orkestrui, gieda „Pogranicze“, Šv.Mišias aukoja Elko vyskupas Jerzy Mazur. Bažnyčia pilnutėlė, daug jaunimo. Po pamokslo giesmę „Marija, Marija“ lietuviškai gieda folkloro ansambliai iš Kalvarijos, Kazlų Rūdos. Mišios baigiasi ganytojiškais palaiminimais kolektyvui, svečiams ir visiems čia esantiems.

Šventė persikelia į mokyklos stadioną. Pristatomas kolektyvas, jo vadovas - nusipelnęs kultūros veikėjas Juzef Murawski. Kolektyvas yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą, koncertavęs ne vienoje Europos šalyje, jo atliekamų giesmių ir dainų yra klausęsis ir Palaimintasis Jonas Paulius II. Tai kolektyvas, atliekantis senąsias bažnytines giesmes, taip pat ir folklorą, būdingą Lenkijos – Lietuvos paribiui. Gėlės, dovanos, sveikinimai kolektyvui ir jo vadovui Juzefui Murawskiui. Keičiasi atlikėjai, ansambliai, skamba lietuviškos, lenkiškos, baltarusiškos, rusiškos dainos, visi čia jau seni draugai ir pažįstami. Svečiai čia turi ypatingą statusą, kaip kitų tautų atstovai yra ypatingai gerbiami. Linksmybės tęsiasi, o širdyje kažkaip neramu, kodėl čia nėra Vandžiogalos kolektyvų, kurie taip pat sėkmingai garsintų tą vietovę ir šalį tarptautiniuose renginiuose kaip laisvi ir sąmoningi žmonės. Deja, deja, čia šiandien dar svetima samprata apie pagarbą savo artimam, tolerancija kitos tautybės žmogui. Taip besielgiant toli nevažiuosi… Bet, kas žino, gal susivoksim, nes laikas gal jau atėjo…

Nuotraukose šventės akimirkos ir vandžiogaliečiai festivalyje Lenkijoje.

 • P1040284
 • P1040291
 • P1040312
 • P1040320
 • P1040327
 • P1040335
 • Picture 002
 • Picture 005
 • Picture 006
 • Picture 007
 • Picture 008
 • Picture 009

Ričardas Jankauskas,
Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes