Artėjant rinkimams į Seimą - ką Vandžiogalai davė socialdemokratai

Nesenai vyko rinkimai į vietos savivaldą. Netrukus ir vėl rinkimai į Seimą. Ir vėl užduotis - pasirinkti gerą kandidatą, kuris tinkamai atstovautų Vandžiogalos parapijiečius. Ne viena partija iškėlė savo kandidatus, tarp jų - ir socialdemokratai.

Šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje dominuoja socialdemokratai, kurių meras jau ne vieną kadenciją vadovauja savivaldybei ir dabar kandidatuoja į Seimą iš partijos sąrašo. Šios partijos deleguoti seniūnai dirbo ir Vandžiogaloje. Socialdemokratai įsitvirtinę ir Vandžiogalos vidurinėje, kuriai vadovauja buvęs ateizmo mokytojas, menko moralinio autoriteto, toliau vykdantis antikatalikišką veiklą asmuo. Kaip sekėsi parapijai, vadovaujant socialdemokratams? Liūdniau negalėjo būti! Patirtis rodo, kad tai daugiausia savanaudiškų, nelojalių Lietuvos kultūrai ir tradicijai žmonių partija, senosios sovietinės nomenklatūros priedanga, kurios valdymo metu padėtis mažai kuo skiriasi nuo sovietinių laikų. Gal būt partijoje yra ir tikrų lietuvių, ištikimų Nepriklausomos Lietuvos ir lietuvybės idealams, gerbusių savo tėvų tikėjimą (toks buvo a.a. prezidentas A.Brazauskas), tačiau tokių pasigedome Kauno rajone. Socialdemokratų partija įgijo daugybę parazituojančių prielipų, kurie eksploatuoja pasižymėjusių lyderių nuopelnus ir autoritetą siauriems ir savanaudiškiems tikslams. Vandžiogala ir Kauno rajonas, galima drąsiai tarti, yra apraizgyta socialdemokratinės mafijos čiuptuvais.

Kas yra Kauno rajono socialdemokratai, liudija jų darbai, matomi Vandžiogaloje. Kaip pavyzdį galima pasitelkti parapijos padėtį. Jos infrastruktūra po sovietinės konfiskacijos tapo visiškai sužlugdyta ir, kaip reikalautų teisingumas ir elementari moralė, dabartiniais laikais iš esmės nebuvo pagerinta, bet dar labiau nyksta. Štai ką papasakojo buvę ir esamas klebonai apie rajono valdžios, kurioje jau daug metų įsitaisę yra socialdemokratai, poelgius. Kun.A.Počiulpis turėjo troškimą gerinti parapijos bažnyčios ir kitų priklausinių būklę, ne kartą vyko į savivaldybę su prašymais padėti. Kunigas jau tuomet buvo senyvo amžiaus, vylėsi valdininkų geranoriškumu, tačiau girdėjo vien pažadus. Valdininkai ėmė jo vengti, versdavo ilgai laukti koridoriuose, siuntinėdavo vieni pas kitus. Lydėję kunigą parapijiečiai liudija valdininkų vykdytą melo teatrą ir išsidirbinėjimus su senuku kunigu. A.a. kun.A.Graužinis, 8 metus klebonavęs Vandžiogaloje, pasakojęs, kad pradžioje stengėsi kažką nuveikti parapijos labui, tačiau susidūręs su rajono valdininkų abejingumu, vietinės seniūnijos priešiškumu, numojęs ranka, nes būdamas senas ir menkų jėgų, nebegalėjo rūpintis. Pasak jo, Vandžiogala rajono savivaldybėje buvo nemėgstama, jos visi vengdavo, laikė atsilikusiu ir neperspektyviu miesteliu, kadangi čia gyvena lenkai, vyksta nuolatiniai tautiniai konfliktai.

2 metus klebonavęs kun.R.Birbilas liudijęs, jog dabartinis rajono meras socialdemokratas Valerijus Makūnas žadėjęs padėti pastatyti naujus parapijos namus. Neapsikentęs tautinių konfliktų kunigas atsisakė toliau čia darbuotis. Jau treti metai Vandžiogaloje klebonaujantis kun.O.P.Volskis atvykęs pasibaisėjo parapijos padėtimi. Kunigai Vandžiogaloje neturi sąlygų apsigyventi, ir, gali būti, vietiniai socialdemokratai specialiai tam trukdo. Klebonas ne kartą buvo nuvykęs į savivaldybę, parašė parapijos padėties apžvalgą, girdėjo panašius pažadus kaip ir buvę klebonai, tačiau per du metus rajono valdžia niekuo neprisidėjo. Meras ir vicemeras žadėję atvykti į vietą ir su klebonu bei parapijiečiais aptarti susidariusią padėtį, tačiau jų kalbos virto tik apgailėtinu melu. Seniūnija nesugeba pašalinti net pavojingai pavirtusių medžių. Dabartinis klebonas negali atsistebėti, kaip galėjo nutikti, kad senoji, kadaise garsi ir stipri parapija bei šventovė tapo taip sužlugdyta. Ir vėl vyks miestelio šventė. Plačiai šypsodamiesi socialdemokratų atstovai, kandidatai į Seimą žers pažadus, linksmins publiką. Kaip įprasta, nepaisant klebono protestų, gatvėmis šliaužios girti paaugliai. Ar susimąstys žmonės, kad socialdemokratai Kauno rajone ir Vandžiogaloje yra tarsi girna ant kaklo, į dar didesnį chaosą ir neviltį skandinantys Vandžiogalos miestelį ir parapiją? J.G. Siocialdemokratų valdymo rezultai - griūvantys parapijos pastatai ir šventovė. Mere Makūnai, kur Jūsų žadėti parapijos namai? Kada liausis Vandžiogalos ignoravimas? Kada vaikų darželiui atsiras geresnė vieta miestelyje kaip kapinės?

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo ZPL 180x150
logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes