Spalio 14 d., sekmadienį, rinkimų į Seimą diena, todėl jaučiantys atsakomybę už savo šalį katalikai ateis prie balsadėžių ir pareikš savo valią.

Dažnai žmonės apsirinka dėl Seimo ir Vyriausybės užduočių. Seimą galima būtų palyginti su galva, kuri mąsto, iškelia idėjas ir priima įstatymus. Vyriausybė labiau panaši į dirbančias rankas ir nešančias kojas. Neapsirinkime: Seimo narys privalo blaiviai mąstyti ir priiminėti normalius įstatymus, o ne dalinti milijonus ar taisyti prakiurusį stogą.

Kaip sakoma ukrainiečių patarlėje: per kvailą galvą - kojoms vargas. Aš, Jūsų klebonas, kviečiu: balsuokime ne už kvailas galvas ir pagedusias širdis, pilnas melo ir godulystės, ne už juodas ar melagingas biografijas, bet už kandidatą, kuris yra aiškus katalikas - doras, pamaldus ir gyvenimu įrodęs, kad sugeba blaiviai mąstyti. Tokio darbus lydi Dievo palaima.

Pavyzdžiu noriu pateikti man pažįstamus kandidatus, dėl kurių neturiu abejonės - tai mūsų apygardoje 2008 m. išrinktą konservatorių Justiną Urbonavičių ir Lenkų rinkiminės akcijos kandidatę - Leoniją Petrauskaitę.

Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje yra senosios miestelio kapinės, kuriose palaidota daugiausia lenkų tautybės žmonių. Jau ne vieną kartą lenkų bendruomenė prašė vietinio seniūno pašalinti iš kapinių pavojingus medžius. Be atgarsio. Ir vėl kilusi audra pridarė nuostolių, išdaužė paminklus. Abejingumą liudiją nuvirtę sutrešę medžiai.

 

Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 16 val. organizuojamas parapijiečių protesto mitingas prieš už seniūnijos lėšas ir miestelio šventės priedangoje vyksiančią Kauno rajono socialdemokratų rinkiminę agitaciją. Raginame sąmoningus ir susipratusius vandžiogaliečius boikotuoti vadinamą miestelio šventę, kuri yra paprasčiausias priešrinkiminis cirkas, bandant paslėpti tikrąsias miestelio problemas. Kviečiame prisidėti prie taikios protesto akcijos, kurią nušviesti bus pakviesta žiniasklaida. Prieš tai, rugsėjo 18 d., antradienį, 19.30 parapijos bažnyčioje vyks organizacinis susitikimas, pasiruošimas mitingui šeštadienį. Kviečiame pagalvoti šūkių, pasiruošti senų paklodžių ir popieriaus lakštų transparantams gaminti.

Nesenai vyko rinkimai į vietos savivaldą. Netrukus ir vėl rinkimai į Seimą. Ir vėl užduotis - pasirinkti gerą kandidatą, kuris tinkamai atstovautų Vandžiogalos parapijiečius. Ne viena partija iškėlė savo kandidatus, tarp jų - ir socialdemokratai.

Šiuo metu Kauno rajono savivaldybėje dominuoja socialdemokratai, kurių meras jau ne vieną kadenciją vadovauja savivaldybei ir dabar kandidatuoja į Seimą iš partijos sąrašo. Šios partijos deleguoti seniūnai dirbo ir Vandžiogaloje. Socialdemokratai įsitvirtinę ir Vandžiogalos vidurinėje, kuriai vadovauja buvęs ateizmo mokytojas, menko moralinio autoriteto, toliau vykdantis antikatalikišką veiklą asmuo. Kaip sekėsi parapijai, vadovaujant socialdemokratams? Liūdniau negalėjo būti! Patirtis rodo, kad tai daugiausia savanaudiškų, nelojalių Lietuvos kultūrai ir tradicijai žmonių partija, senosios sovietinės nomenklatūros priedanga, kurios valdymo metu padėtis mažai kuo skiriasi nuo sovietinių laikų. Gal būt partijoje yra ir tikrų lietuvių, ištikimų Nepriklausomos Lietuvos ir lietuvybės idealams, gerbusių savo tėvų tikėjimą (toks buvo a.a. prezidentas A.Brazauskas), tačiau tokių pasigedome Kauno rajone. Socialdemokratų partija įgijo daugybę parazituojančių prielipų, kurie eksploatuoja pasižymėjusių lyderių nuopelnus ir autoritetą siauriems ir savanaudiškiems tikslams. Vandžiogala ir Kauno rajonas, galima drąsiai tarti, yra apraizgyta socialdemokratinės mafijos čiuptuvais.

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes