ponaryDSCF1022Šią savaitę turėjome svečių, visada laukiamų ir labai išsiilgtų, mūsų bičiulių „Rajd Katyński – Ponary pamiętamy“ grupės motociklininkų.
Jie kasmet rugsėjo mėnesio pradžioje atvyksta į mūsų kraštą, kur aplanko ir pagerbia lenkų istorinės atminties vietas. Ir šį kartą komandoro Marcin Gałecki vadovaujami mus aplankė ne tik seni pažįstami, bet ir nauji svečiai. Juos teko supažindinti su Vandžiogalos kraštu ir jame esančiomis lenkų istorinės atminties vietomis. Mes papasakojome apie šio krašto išskirtinumą, čia gyvenusių lenkų indėlį ir reikšmę kovose už krašto laisvę ir nepriklausomybę.

raczynskiDSCF0953Susitinki žmogų ir jis provokuoja sudėtingiausius klausimus. Taigi ir norisi klausti, ar daug yra žmonių, kurie mato, supranta, jaučia ir vertina plačią visuomeninę kultūrinę veiklą, saugo tikėjimą, tradicijas, tapatybę, kalbą, istorinę atmintį ir paveldą esant nepalankiai ir nedraugiškai aplinkai?
Tikriausiai nedaug, bet mums pasisekė. Toks žmogus- mūsų tautietis Vroclavo universiteto H. Teisseyre vardo Geologijos muziejaus vadovas dr. Paweł Raczyński. Jis ir praėjusiais metais su dukra Aleksandra viešėjo Vandžiogaloje. Tada užsimezgė šilti, draugiški ryšiai. Dr. Paweł Raczyński Vandžiogalos Lenkų bibliotekai tada užsakė mėnraščio mokslo populiarinimo žurnalo „Wiedza i życia“ („Mokslas ir gyvenimas“) metinę prenumeratą.

zolineDSCF0926Visą praėjusią savaitę vandžiogaliečiai lenkai intensyviai ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams ir tradiciniam kasmetiniam tautiečių ir bičiulių susitikimui Vandžiogaloje.
Rugpjūčio 15d., sekmadienį, atlaidai prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis lenkų kalba, kurias aukojo kunigas misionierius Dariusz Stańczyk. Svečias pasakė puikų, jautrų, įsimintiną pamokslą. Mišių metu giedojo ir savo giesmėmis Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją šlovino atlikėjai Renata Krasovska ir Dariuš Niedzviecki, atvykę iš Trakų. Po Šv. Mišių vyko eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Pagerbdamos Viešpatį, Švč. Sakramente gėles barstė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinės. Pasibaigus procesijai, vyko Šv. Mišios lietuvių kalba.

dzwonDSCF0643Praėjusį sekmadienį minėjome Vandžiogalos varpo 300 metų sukaktį. Nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalą rinkosi svečiai. Pirmieji atvyko mūsų bičiuliai iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Węgorzewo apskrities reprezentacinis choras „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny), asociacijos „Wspólnota Poska“ Węgorzewo pirmininkas Wiesław Pietrzak bei kiti savivaldos atstovai. Atvyko svečių iš Vilniaus ir Kauno.

9 val. šv. Mišias lenkų kalba aukojo kun. Skaidrius Kandratavičius. Šv. Mišių liturgijoje giedojo svečių choras „Ojczyzna“. Pasibaigus pamaldoms, šventės dalyviai buvo pakviesti į šventorių, prie senosios varpinės.

1atlaidzolDSCF9493Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidai Vandžiogaloje vyks rugpjūčio 15 d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Atlaidų svečiai – populiarūs atlikėjai Renata Krasowska ir Dariusz Niedźwiecki, „Erelio ir Vyties brolijos“ motociklininkai (Lenkija).
12.00 val.– tradicinis kasmetinis tautiečių atlaidų dalyvių susitikimas- piknikas (Kauno g. 83)
Nuoširdžiai kviečiame!

varpasDSCF0386Kviečiame dalyvauti renginyje „Vandžiogalos varpui - 300 metų“

Rugpjūčio 8 dieną, sekmadienį, minėsime Vandžiogalos varpo 300 metų sukaktį.
Šv. Mišios lenkų kalba Vandžiogalos švč. Trejybės bažnyčioje vyks 9.00 val., jų metu giedos choras „Ojczyzna“ (Węgorzewo, Lenkija).
10.00 val. - šv. Mišios lietuvių kalba.
Po mišių šventoriuje, prie senosios varpinės, garbingos sukakties proga skambės svečių iš Lenkijos atliekami kūriniai ir „Viešpaties Angelo“ malda.

Johanas Jakobas Dormanas (Johann Jacob Dormman) – varpų liejikas iš Rytų Prūsijos, Karaliaučiaus miesto - 1721 metais Vandžiogalos parapijai iš bronzos nuliejo 320 kilogramų sveriantį varpą.

sveciaiDSCF0438Kiekvienas susitikimas su tautiečiais visada būna šventinis įvykis. Ir šią savaitę į pažintinę kelionę po Lietuvą išsiruošę mūsų tautiečiai iš Lenkijos Varmijos Mozūrijos krašto svečiavosi Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje.
Apie mus, čia esančius, jie sužinojo iš mūsų bičiulių, „Erelio ir Vyties brolijos“ motocikininkų, su kuriais vienas iš atvykusių svečių neperseniausiai grįžo iš „Pietinio“ brolijos motociklininkų reido po Ukrainą, Moldovą ir Rumuniją „Cecora – Chocin“. Ten su kitais motociklininkais lankė įvairias istorinės atminties mūšių vietas, taip prisimindami ir pagerbdami karvedžius – didįjį Lietuvos etmoną Joną Karolį Chodkevičių (Jan Karol Chodkiewicz) ir didįjį Karūnos hetmaną Stanislovą Žolkevskį (Stanisław Żołkiewski), paminėdami jų 400-ąsias pergalių ir žūties metines.

ancuta20210711 111324Ne vienerius metus stebina nuolatinis Vandžiogalos Lenkų bibliotekos skaitytojas, mūsų žemietis, Lietuvos chemikas, fizikinės chemijos hab. mokslų daktaras profesorius Andrejus Edvardas Ancuta. Profesorius Andrejus Edvardas Ancuta kilęs iš Vandžiogalos. Jo giminė – senieji mūsų krašto bajorai - čia valdė žemes ne vieną šimtmetį, buvo susigiminiavę su kitomis garsiomis šio krašto žemių ir dvarų valdytojų šeimomis, todėl gerbiamas profesorius jaučia didelę pagarbą ir nostalgiją Vandžiogalai.
Praėjusį sekmadienį viešėdamas Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje jis padovanojo neseniai išleistą knygą, svarbų Jonavos istorijos šaltinį „Jonavos valdos 1796 metų inventorius“.

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes