tvartasDSCF2337Visuotinio karantino metu, sulėtėjus vandžiogaliečių lenkų visuomeninei veiklai, pagaliau atsirado laiko atlikti svarbiems statybos darbams. Prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) esanti klėtis ir kitos ūkinės paskirties patalpos tapo avarinės būklės: sutrešusios sienų lentos, kiauras šiferinis stogas, kilo nemažai problemų sandėliuojant kurą ir kitus ūkinės paskirties daiktus. Todėl buvo nuspręsta nedelsiant pradėti šio pastatao kapitalinį remontą.

Gegužės mėnesį pradėti intensyvūs statybiniai darbai dabar jau eina į pabaigą. Klėtis pasikeitė neatpažįstamai.

lietusDSCF2654Savaitės pradžioje pro Vandžiogalą praūžusi stipri liūtis daug nerimo sukėlė vandžiogaliečiams lenkams. Liūties metu nuo Švč. Trejybės bažnyčios stogo tiesiog jų akyse didelis kiekis vandens pradėjo tekėti bažnyčios sienomis. Pasirodo, užsikimšo stogo lietvamzdžių ir lietaus nuvedimo sistema, ir dėl to vanduo pliūptelėjo bažnyčios sienomis, sukeldamas didelį pavojų patekti ir į bažnyčios vidų, kur dar visai neseniai padarytas remontas.

Liūčiai praėjus, į šį įvykį vandžiogaliečiai lenkai reagavo greitai - nustatyta priežastis, galėjusi padaryti daug nemalonumų ir nemažų nuostolių.

gorskkapDSCF2449Švč. Trejybės šventės ir Tėvo dienos išvakarėse padirbėjome iš peties tvarkydami Gorskių ir Cholodų giminių kapavietes. Mūsų krašte nebėra likę šių giminių palikuonių, todėl akivaizdu – nebėra kam ir kapų prižiūrėti.

Vandžiogaliečiai lenkai, gerbdami tautiečių atminimą, daugelį metų stengiasi prižiūrėti jų kapus. Čia atgulę garbingos giminės atstovai nusipelno pagarbos už savo indėlį į šio krašto kultūrinį, ekonominį, politinį gyvenimą.

Vyriausieji Gorskių ir Cholodų giminių vyrai kovojo 1863 metų sukilimo dalyvių gretose, žadindami laisvės idėjas.

winnicDSCF2380Vandžiogalą šią savaitę pasiekė labai vertinga dovana iš Lenkijos Vroclavo miesto. Tai istorinė knyga „W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej“ . Ją atsiuntė pats autorius, vandžiogaliečių lenkų bičiulis Vroclavo universiteto profesorius istorikas Zdzisław Julian Winnicki.

Prieš dešimt metų įvykęs vandžiogaliečių lenkų susitikimas su gerbiamu profesoriumi Zdzisław Julian Winnicki ir jo kolegomis iš Lenkijos Vroclavo universiteto, užsimezgusi artima pažintis ir draugystė išaugo į gražų bendradarbiavimą.

stebuklasDSCF1978Prisimenu nepakeliamą akies skausmą ir žydinčių alyvų kvapą. Gegužės mėnesį alyvos visada primena vieną nutikimą – nelaimę vaikystėje. Buvau visai dar vaikas, ne ką galėčiau daugiau prisiminti iš tų dienų. Šitas įvykis neužmirštamas.

Su draugais prisirinkę išmestų, jau panaudotų medicininių švirkštų su adatomis, kurių rasdavome šiukšlių dėžėje prie ligoninės veikusios nacionalizuotoje Vandžiogalos klebonijoje, žaidėme prie bažnyčios šventoriaus alyvų krūmuose. Pritraukdavome švirkštus vandens ir pro adatą leisdavome čiurkšles. Pamenu: iškėlęs aukštai virš galvos švirkštą per aštrią adatą leidau čiurkšlę.

Vysk. Vladas MIchelevičius sveikina į Lietuvą atvykusį popiežių Joną Paulių IILietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

Vilnius, 2020 m. gegužės 18 d.

Gerbiamieji!

Brangūs Tautiečiai!

1920-ųjų gegužės 18-ąją Vadovicėse į šį pasaulį atėjo Karolis Wojtyła, vėliau tapęs Šventuoju Popiežiumi – Jonu Pauliumi II. Filosofas ir jaudinantis kalbėtojas. Darbininkas ir inteligentijos sielų ganytojas. Poetas ir valstybės veikėjas. Fundamentalių moralinių vertybių ir krikščioniškosios Europos tapatybės gynėjas. Katalikų Bažnyčios vadovas, drąsiai ir kūrybingai siekęs įgyvendinti II Vatikano susirinkimo reformas. Nenuilstantis pontifikas – tiltų tiesėjas nesutarimų ir konfliktų varginamame pasaulyje.

michelevicDSCF1715Garbingi žmonės, kilmingų bajorų palikuonys, atranda Vandžiogalos kraštą dėka pagarbaus amžiaus giminės atsiminimų, pasakojimų. Jie sužino apie senuosius parapijos bajorkiemius, vienkiemius: Boniškius, Narkūnus, Pociūnus, Nartavą. Ten nuo amžių gyveno jų protėviai - lenkų bajorų Dautartų (Dowtort), Michelevičių (Michelewicz), Zdanavičių (Zdanowicz) gimines. Minėtose vietovėse buvo jų žemės, augo miškai, akį džiugino dvareliai. Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje jie tuokėsi, krikštijo savo vaikus ir atgulė amžinojo poilsio senajame bažnyčios šventoriuje. Jie nuoširdžiai ir tvirtai tikėjo, tinkamai suvokė savo krikščioniškąją pareigą, mylėjo Dievą ir šio krašto žmones, rūpinosi savo šventove.

tvoraDSCF1819Koronavirusas sustabdė visus darbus, sujaukė šių metų planus ir privertė vandžiogaliečius lenkus šios pandemijos ir artėjančios krizės akivaizdoje nustatyti savo prioritetus ir atlikti neatidėliotinus darbus.
Buvo nutarta, kad reikia nedelsiant gelbėti daugiau nei šimto metų metalinę tvorą, juosiančią Milošų giminės amžinojo poilsio vietą. Pirmą kartą šią šimtametę metalinę tvorą vandžiogaliečiai lenkai gelbėjo dar praeitame šimtmetyje – 1987 metais. Tada iš po žemių ir velėnos, krūmų buvo gelbėjama tvoros apatinė dalis, kurią buvo apėmusi korozija. Ji buvo atkasta, išvalyta ir nudažyta.

motinaDSCF1435Su didžiausia pagarba Motinos dienos išvakarėse prisimename buvusią ilgametę Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios varpininkę lenkę Zofiją Mordasovą. Ši dievota, kilni moteris savo tarnystę parapijoje pradėjo tolimais tarpukario metais. Anksti mirus sutuoktiniui su trimis dar nepilnamečiais vaikais ji nepasitraukė, toliau tarnavo bažnyčiai. Nuo pat jaunų dienų mokė savo vaikus – dvi dukras ir sūnų- meilės ir pagarbos Dievui ir žmonėms. Jai iškeliavus Anapilin, dukros tęsė šeimos tradiciją tarnauti bažnyčiai.
Sovietiniai laikai ypač daug žalos padarė Vandžiogalos katalikų bažnyčiai. Praėjus daugiau nei 70 metų bažnyčia ir dabar negali atsitiesti nuo patirtų skriaudų.

paminklDSCF1307Ragina ir ragina Vandžiogalos lenkai vietinę valdžią: išsaugokime tai, kas dar liko, užtenka naikinti praeities reliktus, atminimo paminklus, dvasios turtus. Ateinančios kartos mums tikrai padėkos . Jei nepadėkos, vis tiek būsime laimingi darydami gerus darbus. Deja, valdžia užmiršo savo pažadą gelbėti paminklus ir šalinti šimtamečius avarinius medžius senajame bažnyčios šventoriuje. Valdžia tikriausiai laukia, kada stipresnis vėjas tuos medžius išgriaus. Šie griūdami sunaikins daug senųjų paminklų. Argi niekam tai nerūpi? Juk visada čia taip atsitinka...

Free Joomla! template by Age Themes