Liepos 19 dieną Lenkijos užsienio reikalų ministras Zbigniew Rau po oficialaus vizito Kaune  susitiko su lenkų mažumos atstovais - Lietuvos lenkų sąjungos nariais, gyvenančiais Kaune ir Kauno regione. Susitikimo metu ministras Zbigniew Rau padėkojo čia gyvenantiems tautiečiams už tradicijų ir lenkų tautiškumo puoselėjimą, aptarė rūpimus klausimus ir pažadėjo visokeriopą paramą sprendžiant įvairias problemas. 

Po metų pertraukos, praeitą sekmadienį, vėl susitikome su senos mūsų krašte žinomos bajoriškos giminės atstovu Łukasz Medeksza iš Vroclavo. Susitikome, kad apibendrintume per  metus nudirbtus darbus, pasidžiaugtume naujais atradimais narpliojant Medekszy giminės geneologijos paieškų grandinę plačiajame Liaudos krašte.
Mūsų svečias ir bičiulis iš Vroclavo nudirbo didelį darbą, įdėjo daug triūso ieškodamas savo  giminės šaknų. Darbas atliktas preciziškai - visos žinios  apie kiekvieną giminės asmenį yra su nuorodomis į istorinį rašytinį žinių šaltinį. Tai dar kartą patvirtina, kad garbingos bajorų Medekszy giminės atstovai buvo išsilavinę, religingi, šviesūs žmonės, bažnyčių rėmėjai, literatai, politiniai veikėjai, aktyviai dalyvavę Abiejų Tautų Respublikos istoriniuose įvykiuose.

Liepos 4 dienos pavakarę senasis bažnyčios šventorius buvo nudžiugintas pažintinių kelionių mėgėjų iš Vilniaus ir Kauno. Tarp atvykusiųjų matėsi  mums  gerai pažįstami televizijos, mokslo, kultūros veikėjų veidai. 

LDK instituto direktorius Rūstis Kamuntavičius, istorijos mokslų daktaras, kelionės vadovas,  į Vandžiogalą atlydėjo ekskursantus iš Žemaitijos sostinės  Telšių. Jie norėjo  pamatyti ir susipažinti su čia gyvenančiais lenkais, kurie vis dar trokšta likti tais išskirtiniais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiais. Svečiai pageidavo išgirsti  liudijimus, nes jie priverčia kitaip pažvelgti į šį kraštą, čia vykusius ir vykstančius įvykius, kviečiančius diskusijai, provokuojančius pažinti kitokią realybę.

Paskutinį birželio mėnesio savaitgalį  savo tautiečius Vandžiogaloje aplankė garbinga delegacija iš Lenkijos. Tai Liublino Katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto profesorius, teisės mokslų hab. dr. Wojciech Lis ir žinomi visuomenės veikėjai -  publicistai iš Varšuvos Adam Chajewski ir Jerzy Pawłowicz.

Atvykę svečiai keliavo po mūsų krašto vietoves, susipažindami su jų istorija ir žmonėmis. Vakarais Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje iki vėlumos vyko įdomūs pokalbiai ir diskusijos apie mūsų krašte nuo seno gausiai gyvenusius lenkus ir jų nykimą, kuris prasidėjo jau nuo XIX amžiaus vidurio ir tęsėsi bemaž visą XX amžių, apie viso to priežastis ir pasekmes nūdienai. 

Kiekvienas vandžiogaliečių lenkų susitikimas su menininkais, muzikantais būna įdomus ir prasmingas. Joninių išvakarėse Vandžiogaloje įvykęs susitikimas su jaunaisiais entuziastais, kūrybingais žmonėmis Viktorija Adamavičiūte ir Dangiru Petraičiu tapo įsimintinas tuo, kad visi pasijutome tarsi ilgai ruoštame ir puoselėtame plenere, kuris įvyko netikėtai čia ir dabar.   

Bažnyčios šventoriuje ištiesę ant žolės žemėlapį mūsų naujieji bičiuliai rodė mums jų aplankytas įvairiose Lietuvos vietose esančias bažnyčias, taip pat jų padarytas bažnyčių nuotraukas, pasakojo apie ten sutiktus žmones ir jų gyvenimo istorijas. Mes taip pat stengėmės kuo įdomiau pateikti informaciją apie mūsų kraštą, bažnyčią ir įvairius čia vykusius įvykius.

Sekmadienį, birželio 26 d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
8.30 val. Giedama švč. Jėzaus širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba
Po jų – bendra Eucharistinė procesija
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Nuoširdžiai kviečiame!

Birželio 15 dieną susirinkome dar kartą apmąstyti Bažnyčios prigimties ir misijos. Mūsų susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių visi Sinodinio kelio dalyviai  rinkosi į simpoziumą Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Mums ypač rūpėjo  apibendrinti nueito Sinodinio kelio diecezinio etapo patirtį drauge su tais, kurie jį koordinavo, kartu keliavo, susibūrę į pokalbių grupes,  Sinodo dvasia savo bendruomenėse kalbėjo  ir mokėsi klausytis vieni kitų. Jie svarstė įvairių temų medžiagą, teikė įžvalgas apie tai, kokią mato savo bendruomenę ir visos Bažnyčios tikrovę šiandien ir kokią norėtų matyti ateityje.

Sekmadienį, birželio 19 dieną, iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
8.30 val. Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po jų - Devintinių procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė, skirta pagarbinti Švč. Sakramentui. Prisimenami Jėzaus Kristaus per paskutinę vakarienę prieš kančią apaštalams pasakyti žodžiai: „Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną“. Taip Jėzus kalbėjo laimindamas ir dalindamas savo mokiniams duoną ir vyną.

Šeštadienio, birželio 4 dienos, rytą gausus Vilniaus lenkų šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių, jų vadovų, draugų, partnerių, bendraamžių iš Lenkijos Osvencimo apskrities Kentų savivaldybės moksleivių būrys - bendro projekto „Lenkijos – Lietuvos kultūrinė mozaika“ („Polsko – Litewska mozaika kulturowa“) dalyviai ir vykdytojai -  atvyko į Vandžiogalą.
Svečiai čia lankėsi pirmą kartą. Jie nustebo pamatę tautiečius, išlaikiusius gyvą lenkišką dvasią, daug ženklų, liudijančių šio Liaudos krašto autentiką ir paveldą. Sužinojo, kaip mūsų tikėjimas, istorinė atmintis, tautinis paveldas buvo negailestingai šimtmečius naikinamas, trinamas iš žmonių sąmonės.

Free Joomla! template by Age Themes