arturwizDSCF4534Rugpjūčio 4 dienos vidurdienį sode prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos lenkų kalba buvo skaitoma Henryk Sienkiewicz „Bajka“ („Pasaka“). Šios pasakos esmė ta, kad geriausia dovana yra širdies gerumas. Pasaką vaidmenimis skaitė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, taip pagerbdami į Vandžiogalą trumpam atvykusius mūsų bičiulius motociklininkus ir mokyklėlės mecenatą Arturą Tchórzevskį (Artur Tchórzewski).
Pavasarį pandemija ir karantinas sutrukdė visiems kartu švęsti mokslo metų užbaigimo šventę. Bet geradariai mūsų neužmiršo ir, progai pasitaikius, atvyko su tradicinėmis dovanomis, skirtomis mokinių vasaros atostogoms.

ojczSekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, plazdant abiejų tautų vėliavoms, pasitikome į Vandžiogalą atvykusius tautiečius iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Węgorzewo apskrities reprezentacinį chorą „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny). Choras „Ojczyzna“ veikia Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje kurortiniame mieste Węgorzewo.

Kartu su choru atvyko Węgorzewo apskrityje veikiančios visuomeninės asociacijos „Wspólnota Polska“, globojamos Węgorzewo bendruomenės, aktyvių žmonių bendruomenė ir jų pirmininkas Wiesław Pietrzak bei kiti savivaldos atstovai.

tvpolskaDSCF4106Lenkijos televizijos TVP Wilno info Wilno laidų vedėja Aldona Polańska ir televizijos operatorius Robert Hajdukiewicz ketvirtadienį, liepos 30 dieną, svečiavosi Vandžiogaloje. Jie susitiko su vandžiogaliečiais lenkais. Jauna TVP Wilno kūrybinė grupė domėjosi Pakaunėje, Vandžiogalos krašte, gyvenančių lenkų istorija ir šiandiena, kultūrine ir švietėjiška veikla.

Vandžiogaliečiai svečiams papasakojo miestelio istoriją, atkreipė dėmesį į reikšmingus įvykius, kalbėjo apie svarbius žmones, Vandžiogaloje gyvenusius įvairiais istoriniais laikotarpiais.

aistraDSCF3868Mano šviesus ir rūpestingas tėtis visada mane mylėjo, auklėjo ir mokė ieškoti tiesos. Dar prieš pradėdamas eiti į mokyklą aš jau pažinau raides ir bandžiau skaityti lietuviškai. Namuose buvo kalbama lenkiškai, todėl mokėjau eilėraščių lenkų kalba ir bandžiau skaityti. Tėtis lenkiškai skaitydavo knygas ir mane išmokė. Jis visada grįždamas iš miesto man lauktuvių parveždavo vaikiškų eilėraščių, pasakų. Kartu susėdę skaitydavome iki sutemų.
Pradėjęs eiti į mokyklą, lenkiškų knygelių nusinešdavau ir ten, rodydavau jas draugams ir skaitydavau lenkiškai.

biblDSCF3776Kadangi Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje sukauptas nemažas knygų fondas, tad tenka praplėsti jos patalpas. Čia vyksta naujos erdvės remontas, kur numatoma patalpinti dar keletą tūkstančių leidinių, taip pat mokyklinių vadovėlių ir vaikų literatūros.
Kaskart, atvykdami į Vandžiogalą, tautiečiai atveža įvairių knygų - istorinės, grožinės literatūros - ir dovanoja bibliotekai. Lenkų bibliotekos knygų fondas atsinaujina neseniai išleistomis, dar spaustuvės dažais kvepiančiomis knygomis. Naujoms knygoms reikia naujų patalpų.

kunigaiDSCF3708Net trys kunigai iš Kotłów Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos (Wroclavo diacezija) ir Grodzisko Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos (Poznanės archidiecezija) liepos 8 dieną, trečiadienį, aplankė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Garbingus svečius – dvasininkus – iš Lenkijos išsiruošusius į pažintinę kelionę po Lietuvą, į Vandžiogalą atlydėjo dar ne taip seniai mūsų parapijai tarnavęs kun. Oskaras Petras Volskis.

Kunigas Oskaras Petras Volskis ir svečiai iš Lenkijos grožėjosi šviesia, dar dažais kvepiančia, neseniai suremontuota Švč. Trejybės bažnyčia.

sutartisDSCF3553Šeštadienį, liepos 4 dieną, vandžiogaliečiai lenkai sulaukė garbingų svečių. Atvyko mūsų draugų delegacija iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos, Lidzbarsko apskrities, Kivity seniūnijos Krekole miestelio. Svečiavosi asociacijos „Łańcuch wzajemności“ pirmininkas Ryszard Przytuła, vicepirmininkė Mariola Jagełło ir kiti.
Su mūsų tautiečiais iš Varmijos – Mozūrijos krašto esame pažįstami jau keletą metų. Jie kartu su Kaišiadorių vyskupijos katalikiškos organizacijos ‚Vilties tiltai“ nariais svečiavosi Vandžiogaloje. Vandžiogaliečiai minint Lenkijos Nepriklausomybės 100-ąsias metines buvo pakviesti į iškilmingą minėjimą Lenkijoje.

vyskupasDSCF3307Trečiadienį, liepos pirmos dienos pavakarę, Vandžiogalos bažnyčioje įvyko didelė šventė – 45 jauni žmonės iš kaimyninės Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų tapo tikrais krikščionimis, jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškos brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramentą Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje teikė Jo eminencija kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

tvora3DSCF3289Birželio 30 dieną vandžiogaliečiai lenkai, susirinkę Lenkų bibliotekoje, paminėjo kraštiečio, žymaus lenkų poeto ir prozininko, literatūros mokslininko, intelektualo Czesław Miłosz (Česlovo Milošo) 109-ąsias gimimo metines. Prisiminimuose atgijo jo pirmoji kelionė į Vandžiogalą. Prisiminėme dar ankstesnius susitikimus su jo broliu Andrzej Miłosz (Andžejumi Milošu) Vandžiogaloje dar 1987 metais, „perestrojkos“ laikais, jo didelį norą sutvarkyti apleistą, medžiais, krūmais apaugusią senąją Milošų giminės kapavietę su joje esančiais apgriuvusiais paminklais.

Free Joomla! template by Age Themes