Šventės kulminacija įvyko Aušros Vartuose, prie nuo amžių stebuklais garsėjančio Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo, vietoje, kuri brangi kiekvienam lenkui.
Čia visi šventinės eisenos dalyviai meldėsi. Šv. Mišias intencija už Poloniją ir lenkus, gyvenančius užsienyje, aukojo Vilniaus krašto ir iš Lenkijos atvykę kunigai. Iškilmingų Šv. Mišių metu giedojo Lenkijos valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Mazowsze“ choras.

Vandžiogaliečiai lenkai kartu su savo tautiečiais, gausiai susirinkusiais Vilniaus Rotušėje, turėjo galimybę pamatyti vieną didžiausių pasaulyje meno kolektyvų, Lenkijos Respublikos karūnos perlą – „Mazowsze“.
Šis ansamblis parodo visa tai, kas lenkų kultūroje yra gražiausia: liaudies šokius, dainas, papročius, tautinį paveldą. Ansamblis savo kūrybą sieja su liaudies menu, papročiais, bet taip  pat semiasi įkvėpimo iš šaltinių, kuriais naudojosi įžymiausi lenkų kompozitoriai ir atlikėjai, pabrėždami tautinio tapatumo reikšmę.

Šventės uždarymas – pramogų vakaras diskoteka Vilniuje Lenkų kultūros rūmuose vandžiogaliečiams lenkams tapo išskirtiniu ir ilgam įsimintinu įvykiu.
Jie vakarojo, ilsėjosi, bendravo ir linksminosi kartu su Lenkijos valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Mazowsze“ atlikėjais – šokėjais ir dainininkais. Tad dainų ir šokių netrūko, emocijos liejosi per kraštus...

Naujai paskirtas Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Konstanty Radziwiłł Pacų rūmuose surengė- inauguracinį priėmimą Gegužės 3-osios Konstitucijos – nacionalinės šventės -  proga. Didžioji Lenkijos ambasados salė  sunkiai talpino visus svečius, atvykusius į pirmajį naujojo ambasadoriaus priėmimą. Jame buvo kalbama   apie Lenkijos  ir Lietuvos strateginę partnerystę, kylančią grėsmę iš Rytų, apie tautiečių padėtį Lietuvoje.
Nuoširdžiai pabendravome su naujuoju ambasadoriumi ir mes, pakvietėme  jį aplankyti  savo tautiečius Vandžiogaloje.

Gegužės 2-oji diena lenkų iškilmingai švenčiama kaip  Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, diena. Ta proga Lenkijos ir Lietuvos premjerai Mateusz Morawiecki ir Ingrida Šimonytė Vilniuje, šalia Lenkų kultūros rūmų, Naugarduko g. 76, atidengė naujai pastatytą pastatą, kuriame įsikurs Lenkijos televizija TVP Wilno. Į iškilmingą šventę buvo pakviesta daug žymių politikos ir kultūros veikėjų iš Lenkijos ir Lietuvos. Kvietimo sulaukė ir vandžiogaliečiai lenkai.
Pasibaigus oficialiai daliai, šventė persikėlė į Vilniaus Rotušės aikštę, kur prasidėjo koncertas „Lenkija širdyje“, skirtas Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, dienai. Koncertas vyko gyvai ir buvo transliuojamas milijonams lenkų, kurie išsibarstę po visą pasaulį. 

Paskutinį balandžio mėnesio savaitgalį Vandžiogalos lenkus aplankė tautiečiai iš Lenkijos Suvalkų miesto. Tai grupė visuomenininkų, mokytojų  emeritų ir dar tebedirbančių įvairiose Suvalkų krašto mokyklose. Šią pažintinę svečių išvyką organizavo mūsų pažįstami, kelių knygų autoriai, kultūros veikėjai, etnologai, projektų koordinatoriai Ewa ir Piotr Kuczkowie.
Svečiai džiaugėsi ir stebėjosi  atsinaujinusia Vandžiogalos Švč. Trejybės šventove, klausinėjo vandžiogaliečių apie  jų kultūrinę veiklą ieškant lenkiškos tapatybės ženklų  Lietuvoje, apie organizuojamus renginius, santykius tarp abiejų tautų -  lenkų ir lietuvių, domėjosi bendrų projektų, renginių ir edukacijų galimybėmis.

Žinomo Jonavos krašto amatų meistro, mūsų bičiulio Artūro Narkevičiaus pakviesti, balandžio 25 dienos popietę vandžiogaliečiai lenkai nuvyko į Jonavą, į susitikimą su šio krašto šviesuliais -  tautodailininkais Janina Baltrimavičiūte – Listvina ir Artūru Narkevičiumi. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje  taip pat buvo pristatyta ekspozicija „Darbščių rankų ir taurių sielų kūriniai“.
Susitikime dalyvavo ir tautodailininkė iš Ukrainos Yana Vovk. Ji susirinkusius supažindino su gimtojo Charkivo miesto tautodailininkų klubu, parodė išleistus leidinius su jų sukurtais darbais, papasakojo apie vykstantį karą, kuris sustabdė jų veiklą ir atnešė didelių nuostolių.

Per daugybę metų taip susiklostė, kad didžioji dalis šiltojo metų laikotarpio savaitgalių vandžiogaliečiams lenkams yra intensyvių susitikimų, pokalbių, įvairių projektų ir renginių laikas. Susitikimai su kultūros žmonėmis, ieškančiais naujų idėjų, potyrių ir formų savo kūryboje, visada palieka daug įspūdžių.
Ir praėjusį savaitgalį džiaugėmės, kada mus vėl aplankė jaunieji bičiuliai kauniečiai -  fotografijos meistrė Viktorija Adomavičiūtė ir dainų prodiuseris, autorius ir atlikėjas, instrumentalistas Dangiras Petraitis.

Balandžio 16 dieną, per Atvelykį, šių eilučių autorių gimtadienio proga sveikino, sveikatos ir ilgų gyvenimo metų linkėjo Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas Tomas Trečiokas, Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas ir bičiuliai. Popietę Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje sukaktuvininką aplankė ir pasveikino televizijos muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Senjorai“ dalyviai dainininkai Stasė Novikova ir Viktoras Tereščenka, taip pat Lietuvos lenkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Andrius Rimkevičius. Svečiai dovanojo muzikinę puokštę dainų, kurios buvo atliktos lenkų, lietuvių, italų ir rusų kalbomis.

Free Joomla! template by Age Themes