medeksaDSCF03401768 metais kurtos Baro konfederacijos tikslas – kovoti prieš Rusijos įtaką Lenkijos ir Lietuvos valstybėje. Konfederacija skelbėsi ginanti valstybinį savarankiškumą. Konfederatų kariuomenę sudarė bajorai, didikai, prie jų prisijungę miestiečiai bei valstiečiai. Lietuvoje konfederatų pusėje aktyviai veikė grafas Simonas Kosakovskis (Szymon Korwin - Kossakowski), didysis Lietuvos etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis (Michzał Kazimierz Ogiński), Kauno pavieto pakamaris Dominykas Medekša (Dominik Medeksza), jo sūnus Teodoras Medekša (Teodor Medeksza), kuris buvo baigęs Varšuvos kadetų korpusą, turėjo leitenanto laipsnį...

jagelavDSCF9830Neseniai įvykęs susitikimas su bajorų Jagelavičių giminės atstovais buvo be galo įdomus. Jis praturtino mūsų žinias apie bajorus Jagelavičius (Jagełłowicz), gyvenusius mūsų apylinkėse. Paaiškėjo, kad viena šios giminės šaka iš savo tėvonijos žemių, kurios buvo aplink Bielską, Bialystoką, Gardiną, XVI amžiaus pradžioje persikėlė į Trakų vaivadiją, kur ilgus šimtmečius valdė žemes Vandžiogalos apylinkėse: Preišiogalą, Pėdžius, Boniškius ir kitas. Pagal surinktą archyvinę medžiagą surasti konkretūs pėdsakai, liudijantys, kad XVIII amžiaus pradžioje Preišiogalos dvarą valdė Mykolas Jagelavičius (Michał Jagełłowicz).

piligrDSCF0137Nepasiklysti keliaujantiems piligrimams ieškant Dievo artumo, Jo malonės šaltinių, laiko ženklų, nuo amžių įspaustų gilių rėžių ąžuolo medyje ir žmonių širdyse, padėkos vaizdiniuose, dar gyvų liudytojų ar tokius prisimenančių žmonių pasakojimuose ir liudijimuose apie čia vykusius ir tebevykstančius ypatingus įvykius, reiškinius, perspėjimus, atsivertimus, pagijimus nuo fizinių ir dvasinių ligų visada padeda vandžiogaliečiai lenkai.

Nors šių laikų Vandžiogalos vietovė ir jos Švč. Trejybės bažnyčia nėra įtrauktos į žemėlapius kaip piligrimų lankytina vieta, bet apie ją nuo amžių žmonių iš lūpų į lūpas perduodama žinia nėra užmiršta.

zjazdDSCF0242Šeštadienį, birželio 26 dieną, Vilniuje, Lenkų kultūros rūmuose, įvyko XIV Lietuvos lenkų sąjungos suvažiavimas. Jo tikslas – išrinkti naują organizacijos pirmininką ir tarybą eilinei trejų metų kadencijai.
Į suvažiavimą atvyko 378 delegatai iš visų organizacijos skyrių, išsibarsčiusių po visą Lietuvą, tarp jų - ir vandžiogaliečiai. Atvyko ir svečių: Lenkijos ambasados Vilniuje konsulė Irmina Szmalec, Vilniaus ir Vilnijos krašto mylėtojų draugijos pirmininkas Józef Szylejko. Visi suvažiavimo dalyviai sugiedojo Lietuvos himną ir „Rotą“, dar vadinamą Vilniaus krašto lenkų himnu. Delegatus pasveikino ir palaimino Vilniaus Šv. Dvasios parapijos klebonas kun. Tadeusz Jasiński.

medziaiDSCF0194Trečiadienį, Joninių vakare, pro Vandžiogalą praūžė škvalas: stiprus lietus ir vėjas laužė šventoriaus medžių šakas, kurios krito žemėn ant apačioje stovinčių paminklų ir tvorelių.

Dar vieno laimingo atsitiktinumo dėka nulūžusi didelio medžio šaka tik per plauką nekliudė Milošų šeimos kapavietėje stovinčio paminklo. Šaka nukrito, kliudydama kapavietės tvorą. Šios kapavietės paminklai ir tvora yra ne kartą stipriai nukentėję nuo vėjo nulaužtų krintančių ant jų medžio šakų. Vandžiogaliečiai lenkai daug sykių parodė iniciatyvą: šalino ne vieną medį, augusį kapavietės viduje, kurie kėlė didelę grėsmę čia esantiems paminklams.

rustisDSCF0008Po užsitęsusios pandemijos, karantinų suvaržymų vėl atsinaujina pažintinės kultūrinės kelionės su „JazzTravel“ – „Litaura“ kelionių agentūra ir nepakartojamu šių išskirtinių kelionių sumanytoju ir vedliu doc. istorijos mokslų daktaru, LDK instituto direktoriumi Rūsčiu Kamuntavičiumi.

Praėjusio šeštadienio pavakarę nemaža išskirtinių kelionių po Lietuvos provinciją mėgėjų grupė iš įvairių Lietuvos miestų atvyko tiesiai iš Telšių į Vandžiogalą. Keliautojų tikslas – aplankyti vietovę, esančią Lietuvos centre, kur iki šiol gyvena lenkai, kurie šimtą metų neturėjo savo mokyklų ir vis dar nori išlikti tais ypatingais Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės piliečiais, kalbančiais ta pačia Liaudos krašto lenkų kalba, kaip ir jų žemietis, Nobelio premijos laureatas poetas Czesław Miłosz (Česlovas Milošas).

mmpabaigaDSCF9967Praėjusį sekmadienį sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai susirinko į Vandžiogalos Lenkų biblioteką švęsti mokslo metų užbaigimo šventės.
Mokiniai po ilgo karantino labai norėjo susitikti, kartu pabūti ir tradiciškai, kaip kasmet, iškeliauti į vasaros atostogas. Susėdę prie paruošto vaišių stalo, vaišinosi, bendravo, pasakojo apie karantino metu patirtus iššūkius ir įgytas patirtis. Jie sakė, kad labai trūko susitikimų su draugais ir renginių, kuriuose jie visada noriai dalyvaudavo. Taip pat pasakojo, kur ir kaip yra numatę praleisti šias vasaros atostogas. Paklausti, ar po atostogų jie toliau norės tęsti mokslus Vandžiogalos sekmadieninėje lenkų kalbos mokyklėlėje, visi kartu ir kiekvienas atskirai patvirtino, kad tikrai nori toliau siekti žinių.

paveiksl.DSCF9777Jau nedaug kas yra matęs senąsias mūsų krašto tarpukario ūkininkų trobas, kur garbingiausioje vietoje, ant nubaltintos sienos, dažniausiai kampe, kabodavo seni šventųjų paveikslai, po jais būdavo medinė lentynėlė, užtiesta austu lininiu rankšluosčiu arba puošta popieriniais karpiniais, o ant jos stovėdavo liktoriai su žvakėmis arba amžinosios ugnies lempelė. Toks būdavo namų altorėlis. Į jį nukrypdavo dėkingi šeimynos žvilgsniai už turtingą stalą. Ryto malda prašant Dievo palaimos darbuose ir vakare, prieš miegą, Šv. Angelų Sargų dvasinės ir fizinės apsaugos malda. Štai tokie kasdieniniai religiniai ritualai nuo amžių senųjų buvo puoselėjami, ne vieną šimtmetį iš kartos į kartą buvo stengiamasi perduoti šią liaudišką tikėjimo tradiciją. Niekas neįsivaizdavo, kad gali būti kitaip.

Mūsų YOUTUBE kanalas

youtube

Mūsų draugai

logo l24 180x150

logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalijų leidiniai

 

Free Joomla! template by Age Themes