nepriklausDSCF7871Sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 9 valandą lenkų mišiose minint Lenkijos Nepriklausomybės šventę, padėkojome Dievui už katalikiškos lenkų tautos ir valstybės nepriklausomybę, Šv. Mišias Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo parapijos klebonas kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius.

Po mišių Lenkų bibliotekoje Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, semdamiesi kalbos žinių, žiūrėjo vaikiškus filmukus apie Lenkijos istoriją, jos kovą už nepriklausomybę, aptarė valstybės simbolius. Visą sekmadienį Lenkų bibliotekoje netrūko lankytojų ir svečių.

08 list polak 1Jau tapo žinomas finalininkų dešimtukas titului „Metų lenkas – 2017“ laimėti. Juos lapkričio 7 dieną po ilgų svarstymų dienraščio „Kurier Wileński“ redakcijoje atrinko čia susirinkusi plebiscito „Metų lenkas – 2017“ kapitula.

Jau dvidešimtą kartą šis populiarus dienraštis organizuoja plebiscitą, o skaitytojai renka laureatus. Jau ketvirtus metus į populiariausiųjų dešimtuką patenka ir vandžiogalietis, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas, Ryszard Jankowski.

velinDSCF7733Šias šventines dienas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios lenkų ir lietuvių kalbomis, minėti Visi Šventieji, melstasi už mirusius, lankyti kapai. Kaip ir kasmet, lankyti savo artimųjų kapų net keturiose parapijos kapinėse atvyko nemažai žmonių ir iš artimiausių miestų - Kauno, Kėdainių, Jonavos.

Vandžiogaliečius neramina tai, kad lankyti šventoriuje esančių garbingų šiam kraštui nusipelniusių žmonių kapų nebeatvažiuoja niekas, o dar neseniai kažkas iš šių giminių atstovų aplankydavo jų palaidojimo vietas.Kas žino, gal jau nusilpo sveikata, o gal iškeliavo pas Dievą... Palaikyti šias gražias katalikiškas tradicijas, aplankyti garbingų žmonių kapus pasiryžo Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su mokytoja.

DSCF1739Visų šventųjų šventė
Lapkričio 1 d. (trečiadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba
Vėlinės
Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis)
9.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba
                                      10.00 val. – šv. Mišios lietuvių kalba

                                                                              

zolkaDSCF7639Nors dar tęsiasi spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės mėnuo, bet jau beveik esame Visų Šventųjų ir Vėlinių išvakarėse. Suprasdami šių artėjančių švenčių svarbą, pakviesti bendražygės, aktyvios visuomenininkės Zofijos Pilypienės, praeitą šeštadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vandžiogaliečiai, taip pat Betygolskių ir Svolkenių giminių atstovai, kad šventosiose Mišiose prisimintų, pasimelstų ir pagerbtų anapilin išėjusius savo artimuosius. Reikėtų priminti, kad šios abi lenkų giminės mūsų krašte nuo senų laikų gerai žinomos ir gerbiamos. Vieną iš tų giminių atstovą šiltai prisimena ir aprašo Nobelio premijos laureatas poetas Česlovas Milošas savo romane „Isos slėnis“.

teisDSCF7547Vandžiogalos Lenkų biblioteką, renkančią istorinę archyvinę medžiagą apie mūsų apylinkėse gyvenančius lenkus, šią savaitę pasiekė gera žinia – gavome vertingos medžiagos, liudijančios, kad dar vienai mūsų parapijoje gyvenusiai lenkų ūkininkų Kočanų (Koczan) šeimai už žydų gelbėjimą Antrojo Pasaulinio karo metais buvo suteiktas Pasaulio Tautų teisuolio vardas.

Ūkininkai Veronika ir Kazimieras Kočanai (Koczan) gyveno ir dirbo Kovališkių kaime. Tai senieji Vandžiogalos parapijiečiai.

evangDSCF7480Mūsų krašte jau prieš daugelį amžių evangelijos žinia buvo paskelbta ir visą tą laiką ji buvo gerbiama, tradiciškai puoselėjama. Visas evangelizacijos kultūrinio paveldo pamatas yra persmelktas krikščioniškomis vertybėmis. Bet dabar gyvas tikėjimas nyksta.

Žlugus vienai ideologinei sistemai, vykstant socialiniams pasikeitimams, žmonės liko pasimetę, jau nebežino, kas gi yra tie tikri svarbūs dalykai jų gyvenime. Tai akivaizdžiai paliudija pokalbiai su „tikinčiaisiais“. Jie vienbalsiai tvirtina, kad dabar, jeigu neliktų televizijos, tai jie tikriausiai čia, kaime, mirtų iš nuobodulio.

szkolaDSCF7045Rugsėjo 30 dienos popietę vandžiogaliečiai kartu su šeštadieninės mokyklėlės moksleiviais, jų seneliais ir tėvais sulaukė savo bičiulių –„Katyński“ ir „Ponary“ motociklininkų, kurie atvyko į Vandžiogalą švęsti džiaugsmingą įvykį – šeštadieninės lenkų kalbos mokyklėlės atidarymą. Geraširdžiai svečiai atvežė mokyklėlei reikalingo inventoriaus, knygų, mokymosi priemonių ir kitų dovanų. Visas šias gėrybes dovanojo didelis vandžiogaliečių bičiulis mecenatas Artur Tchόrzewski, kuris pažadėjo ir ateityje rūpintis tautiečiais.  

Šventė prasidėjo visuotine malda ir giesmėmis. Prie Lenkų bibliotekos esantį kryžių papuošėme gėlėmis, uždegėme žvakes. Su motociklininkais atvykęs charizmatiškasis mūsų bičiulis kunigas Dariusz Stańczyk kartu su mokiniais ir visais dalyviais lietuvių ir lenkų kalbomis sukalbėjo Viešpaties maldą.

Free Joomla! template by Age Themes