Birželio 15 dieną susirinkome dar kartą apmąstyti Bažnyčios prigimties ir misijos. Mūsų susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių visi Sinodinio kelio dalyviai  rinkosi į simpoziumą Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Mums ypač rūpėjo  apibendrinti nueito Sinodinio kelio diecezinio etapo patirtį drauge su tais, kurie jį koordinavo, kartu keliavo, susibūrę į pokalbių grupes,  Sinodo dvasia savo bendruomenėse kalbėjo  ir mokėsi klausytis vieni kitų. Jie svarstė įvairių temų medžiagą, teikė įžvalgas apie tai, kokią mato savo bendruomenę ir visos Bažnyčios tikrovę šiandien ir kokią norėtų matyti ateityje.

Sekmadienį, birželio 19 dieną, iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
8.30 val. Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po jų - Devintinių procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė, skirta pagarbinti Švč. Sakramentui. Prisimenami Jėzaus Kristaus per paskutinę vakarienę prieš kančią apaštalams pasakyti žodžiai: „Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną“. Taip Jėzus kalbėjo laimindamas ir dalindamas savo mokiniams duoną ir vyną.

Šeštadienio, birželio 4 dienos, rytą gausus Vilniaus lenkų šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių, jų vadovų, draugų, partnerių, bendraamžių iš Lenkijos Osvencimo apskrities Kentų savivaldybės moksleivių būrys - bendro projekto „Lenkijos – Lietuvos kultūrinė mozaika“ („Polsko – Litewska mozaika kulturowa“) dalyviai ir vykdytojai -  atvyko į Vandžiogalą.
Svečiai čia lankėsi pirmą kartą. Jie nustebo pamatę tautiečius, išlaikiusius gyvą lenkišką dvasią, daug ženklų, liudijančių šio Liaudos krašto autentiką ir paveldą. Sužinojo, kaip mūsų tikėjimas, istorinė atmintis, tautinis paveldas buvo negailestingai šimtmečius naikinamas, trinamas iš žmonių sąmonės.

Pirmiausia norisi pasidžiaugti:  paskutinis gegužės savaitgalis buvo kupinas įspūdžių, naujų pažinčių ir gerų emocijų. Šeštadienį nuo pat ryto viena po kitos į Vandžiogalą atvyko net kelios pažintinių kelionių turistų grupės iš Kauno. Šių kelionių  entuziastų vedliai, iš įvairių šaltinių sužinoję apie įvairiatautį, sena istorija, žmonėmis ir stebuklais garsėjantį kraštą, nutarė atvykti, pamatyti ir išgirsti. Jiems ypač norėjosi pajusti vietovės išskirtinumą ir dvasią.
Vandžiogaliečiai lenkai mielai sutiko pabūti gidais atvykusiems svečiams. Šių eilučių autorius labai stengėsi per ribotą laiką pateikti kuo daugiau informacijos apie mūsų išskirtinę šventovę, joje atsiskleidusius antgamtinius reiškinius ir kitus įvykius.

Gegužės 29 d. Kristaus Žengimo į Dangų šventės metu Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes šventėme jų pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.
Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones.

Praėjusį savaitgalį Vandžiogaloje lankėsi garbingi svečiai iš Gdansko. Tai dr. inž. Marcin Forkiewicz su savo žmona ir dukra. Jie – mūsų krašte garsios lenkų bajorų Gorskich (Gorskių) giminės palikuonys.
Dr.inž. Marcin Forkiewicz – žinomo lenkų dailininko Konstanty Gorski (Konstantinas Gorskis) proanūkis. Prieš 154 metus Konstanty Gorski gimė Kazimieravos dvare Vandžiogalos parapijoje. Švč. Trejybės bažnyčioje yra keletas jo XX amžiaus pradžioje tapytų šventųjų paveikslų. Senajame šventoriuje palaidoti dailininko tėvai – Karol Gorski ir Maria Elwira z Nartowskich Gorska ir kiti šios giminės atstovai.

Bendrystė bažnyčioje – tvarus dvasios gyvenimas. Deja, ir žmonės, ir bažnyčia patyrė didžiulį karantino išbandymą. Neabejotina, kad dėl sumažėjusios  ligų baimės šiemet Velykų rytą švęsti Kristaus Prisikėlimo šventės į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi miestelio ir jo apylinkių gyventojai, taip pat atvyko žmonių iš Kauno ir kitų kaimyninių miestų. Jie visada jaučia nostalgiją ir ilgesį šiam kraštui ir mūsų išskirtinei šventovei.
Pasibaigus liturgijai ir šventinėms apeigoms vandžiogaliečiai lenkai turėjo progą vėl pasimatyti ir susitikti su savo tautiečiais, pasidalyti mintimis apie  pandemijos laikotarpį, sustabdytus  planuotus darbus.

Prisikėlęs Kristus mums dovanoja atgaivą,
džiaugsmą, Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia Prisikėlimo varpais,
nešdama Jums
Gerumo, Vilties ir Atpirkimo džiaugsmą!
            
                         Linki Vandžiogalos lenkai

Free Joomla! template by Age Themes