2022-2023 mokslo metais žinių siekti ir jas gilinti Vandžiogalos sekmadieninėje lenkų kalbos mokyklėlėje pareiškė norą 12 mokinių nuo šešerių iki aštuoniolikos metų amžiaus.
Pirmąjį rugsėjo sekmadienį dalis jų susirinko Lenkų bibliotekoje į pirmąją pamoką. Lenkų kalbos mokyklėlės mokytoja Leonija Petrauskaitė su stropiausiais mokiniais aptarė šių mokslo metų mokymosi planą, uždavinius ir siekius. Mokiniai pasakojo, kaip jie praleido vasaros atostogas, prisiminė gražiausias ir įsimintiniausias  jų akimirkas.
Mokytoja mokiniams padalijo įvairių mokymo priemonių, kurias mokyklėlei parūpino mūsų rėmėjai ir bičiuliai: mecenatas Artur Tchórzewski ir asociacija Traugutt.org.

Dailininko Mindaugo Lukošaičio instaliacijos „Gyvenimai. Vandžiogala“ pristatymas įvyko rugpjūčio 27 dienos pavakarę. Autoriaus darbai, atlikti specialia technologija, buvo eksponuojami  ant vieno iš seniausių miestelio pastatų – senosios klebonijos sienų. 

Atidarydamas savo darbų parodą, dailininkas Mindaugas Lukošaitis sakė, kad ši paroda yra  Vandžiogalos krašto stebėjimo rezultatas:  instaliacijose vaizduojami trapūs žmonių tarpusavio santykiai, skaudūs  įvykiai istorijos kryžkelėse, nerimastingas ateities laukimas.  Menininkas sukūrė savotišką Vandžiogalos įvykių piešinių dienoraštį, pripildytą autentiškų vaizdų  ir menininko fantazijos  reginių. Įsimintini dailininko darbai iš ciklo „Žydai. Mano istorija“, kuriuose meniškai supinama istorija ir vaizduotė.

Po Žolinės atlaidų, maldų ir apeigų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje tautiečiai, bičiuliai ir svečiai rinkosi į tradicinį susitikimą. Šiemet šventė – piknikas vyko gamtoje. Susirinkę žmonės pasistatė stalus, nukrovė juos valgiais, vaišinosi, bendravo ir juokavo. Gerą nuotaiką kūrė mūsų bičiuliai, populiarūs Trakų krašto muzikai ir atlikėjai Renata Krasowska ir Darjusz Niedzwiecki. Jie pikniko dalyviams surengė nuostabų koncertą ir muzikinį pageidavimų bei šokių maratoną. Jo metu skambėjo dainos lenkų, lietuvių ir ukrainiečių kalbomis (mat šventėje dalyvavo ir karo pabėgėliai iš Ukrainos). Šoko ir dainavo visi – maži ir dideli. 

 Džiaugėmės išskirtiniu įvykiu – paveikslų parodos atidarymu. Jų autorė -  mūsų tautietė ir kraštietė Halina Mordasaitė Chachlauskienė (Halina z Mordasów Chachłowska).

Visą prieššventinę savaitę vandžiogaliečiai lenkai savanoriai intensyviai dirbo, tvarkė ir puošė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią – ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams ir tradiciniam kasmetiniam tautiečių ir bičiulių susitikimui Vandžiogaloje. 

Rugpjūčio 15 d., pirmadienį, atlaidai prasidėjo rytinėmis Šv. Mišiomis lenkų kalba, kurias aukojo Vandžiogalos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Mišių metu giedojo ir savo giesmėmis Dievo Motiną – Švč. Mergelę Mariją – šlovino puikūs iš Trakų krašto atvykę atlikėjai: Renata Krasowska ir Darjusz Niedzwiecki. Po Šv.Mišių įvyko Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Pagerbdamos Viešpatį Švč. Sakramente, gėles barstė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinės.

Didelis būrys ypatingų svečių – motociklininkų iš Lenkijos – Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventės išvakarėse atvyko į Vandžiogalą. Motociklininkų vadas, komandoras Marcin Gałecki, vandžiogaliečių bičiulis, atvedė motociklininkus čia, kad parodytų, kaip Vandžiogaloje gyvenantys tautiečiai švenčia šventes, puoselėja gimtąją kalbą, tautinį identitetą ir tradicijas. Atvykę svečiai padėjo vainikus, uždegė žvakes ir meldėsi prie  tautiečių kapų bei prie simbolinių paminklų, liudijančių šio  krašto žmonių meilę ir atsidavimą tautai.

Šių eilučių autorius supažindino svečius su miestelio ir aplinkinių vietovių istorija, čia vykusiais įvykiais.

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidai Vandžiogaloje vyks rugpjūčio 15 d., pirmadienį:

 9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.

Po mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

11.00 val. Liudo Mikalausko (bosas) sakralinės muzikos koncertas.

Atlaidų svečiai – populiarūs atlikėjai Renata Krasowska ir Dariusz Niedźwiecki, „Erelio ir Vyties brolijos“ motociklininkai (Lenkija).

12.00 val.– Tradicinis kasmetinis tautiečių, atlaidų dalyvių, susitikimas - piknikas (Kauno g. 83)

Nuoširdžiai kviečiame!

Henrikas ir Violeta Kimontai, Vandžiogalos krašto gentainiai, liepos 31 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje, prie stebuklais ir malonėmis garsėjančio Nukryžiuotojo kojų, pakabino votą – kaip padėkos ženklą Dievo šlovei ir Jo geriems darbams bei padrąsinimą visiems. Jie dėkojo Kūrėjui  už puikią savo šeimą ir laimingai nugyventus metus.

Free Joomla! template by Age Themes