Žinomo Jonavos krašto amatų meistro, mūsų bičiulio Artūro Narkevičiaus pakviesti, balandžio 25 dienos popietę vandžiogaliečiai lenkai nuvyko į Jonavą, į susitikimą su šio krašto šviesuliais -  tautodailininkais Janina Baltrimavičiūte – Listvina ir Artūru Narkevičiumi. Jonavos viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje  taip pat buvo pristatyta ekspozicija „Darbščių rankų ir taurių sielų kūriniai“.
Susitikime dalyvavo ir tautodailininkė iš Ukrainos Yana Vovk. Ji susirinkusius supažindino su gimtojo Charkivo miesto tautodailininkų klubu, parodė išleistus leidinius su jų sukurtais darbais, papasakojo apie vykstantį karą, kuris sustabdė jų veiklą ir atnešė didelių nuostolių.

Per daugybę metų taip susiklostė, kad didžioji dalis šiltojo metų laikotarpio savaitgalių vandžiogaliečiams lenkams yra intensyvių susitikimų, pokalbių, įvairių projektų ir renginių laikas. Susitikimai su kultūros žmonėmis, ieškančiais naujų idėjų, potyrių ir formų savo kūryboje, visada palieka daug įspūdžių.
Ir praėjusį savaitgalį džiaugėmės, kada mus vėl aplankė jaunieji bičiuliai kauniečiai -  fotografijos meistrė Viktorija Adomavičiūtė ir dainų prodiuseris, autorius ir atlikėjas, instrumentalistas Dangiras Petraitis.

Balandžio 16 dieną, per Atvelykį, šių eilučių autorių gimtadienio proga sveikino, sveikatos ir ilgų gyvenimo metų linkėjo Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas Tomas Trečiokas, Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas ir bičiuliai. Popietę Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje sukaktuvininką aplankė ir pasveikino televizijos muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Senjorai“ dalyviai dainininkai Stasė Novikova ir Viktoras Tereščenka, taip pat Lietuvos lenkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Andrius Rimkevičius. Svečiai dovanojo muzikinę puokštę dainų, kurios buvo atliktos lenkų, lietuvių, italų ir rusų kalbomis.

Didžioji savaitė ir Kristaus Prisikėlimas Vandžiogaloje
Didžiosios savaitės Tridienio Šv. Mišios ir apeigos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje:
Balandžio 6 d. Didysis ketvirtadienis – 18.00 val.
Balandžio 7 d. Didysis penktadienis – 18.00 val.
Balandžio 8 d. Didysis šeštadienis – 18.00 val.
Balandžio 9 d. Sekmadienis – Kristaus Prisikėlimas (Velykos) – bendros iškilmingos Šv. Mišios abiems, lietuvių ir lenkų, bendruomenėms bus aukojamos 10.00 val.

Balandžio 2 diena - Verbų sekmadienis – Viešpaties kančios sekmadienis.
Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:
9 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Verbų sekmadienio procesija.
10 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Bus šventinamos verbos.
Šeštasis gavėnios sekmadienis, juo prasideda Didžiosios savaitės liturginės apeigos.

 

 

Jos tėvai lenkai, Kostkevičius Vaclovas ir Lukoševičiūtė Apolionija, buvo Kauno apskrities Vandžiogalos miestelio gyventojai. Čia jiems 1926 metais kovo 22 dieną ir gimė duktė Vladislava. Nerūpestingi vaikystės metai  prabėgo  Vandžiogalos miestelyje ir jo apylinkėse  drauge su lenkų, žydų, lietuvių, rusų sentikių vaikais. Tokia buvo tarpukario miestelyje gyvenusių žmonių tautinė įvairovė. 1938 -1940 metais mergaitė mokėsi ir gerais pažymiais baigė Vandžiogalos pradžios mokyklą. Kai jai suėjo 16 metų, pradėjo dirbti Vandžiogalos miestelio pašte. Karo, pokario metai – sunkus, pilnas iššūkių laikotarpis. Jaunai merginai buvo patikėtas telefonistės darbas. Jis buvo  atsakingas, reikalaujantis įgūdžių ir greitos reakcijos - sėdint komutatoriaus kabinoje reikėdavo sujungti skambinusiųjų pokalbius.

Bevartydamas senąsias nuotraukas, kuriose vaizdai užfiksuoti prieš gerus šešis dešimtmečius, prisiminiau vaikystę ir artimiausius žmones. Net ir stipriai įtempta atmintis neleidžia visko prisiminti, bet kai kurie epizodai, įvykiai ir jų fragmentai išlikę atminty.
Vienas iš tokių įvykių buvo savaitgalio kelionė pas senelę (mamusią – taip ją vadindavo mano tėvas) į zascianką – vienkiemį, kuris buvo nutolęs apie tris kilometrus į vakarus nuo Vandžiogalos miestelio. Pamenu, kartu su tėvu eidavome laukais palei didelį griovį. Kai pavargdavome, ilsėdavomės ant griovio krašto. Pailsėję kelionę tęsdavome. Netoli Kočanų (Koczanów) vienkiemio sutikdavome aukštą, liesą pagyvenusią moteriškę, kuri, pamačiusi mus, visada ateidavo pakalbėti. Tėvas su ja kalbėdavosi lenkiškai, lietuviškai ji nemokėjo. Jis man sakydavo, kad tai yra Pani Koczanowa.

Televizijos laidos „Kas geresnio, kaimyne?“ sumanytojai ir kūrėjai tikisi, kad jų rodomi reportažai sulauks ne tik Lietuvoje gyvenančių lenkų dėmesio, bet bus įdomūs ir lietuviams.
Ištisus šimtmečius gyvename vieni šalia kitų. Priešiškų ideologijų tendencingai iškreipti istoriniai faktai, nežinojimas, klaidingi įsivaizdavimai, įsišakniję stereotipai ir kompleksai daugelį metų trukdė ir dar tebetrukdo tarp abiejų tautų tiesti draugystės ir pažinimo tiltus bei stiprinti pilietinį sąmoningumą. Dabartinis laikotarpis, pilnas grėsmių, verčia keisti požiūrį ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp šių dviejų laisvę mylinčių tautų. Todėl ir šio naujo televizijos projekto „Kas geresnio, kaimyne?“ kūrėjų laidoje senoji istorija susipina su dabartimi, su Lietuvos lenkų kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo atspindžiais.

Free Joomla! template by Age Themes