Adwentowe świece dla Polaków z Wędziagoły – wolontariuszy i członków Caritasu - stały się tradycją. Po zapaleniu ich na świątecznym stole, przynoszą one światło nie tylko do naszych i bliskich nam osób domów, ale też przyczyniają się do pomocy tym, którzy są w potrzebie lub doświadczają trudnych wyzwań losu.
Czas Adwentu jest wspaniałym okresem do zrozumienia tego, że jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi światła.
O tym przypomni Wam płomyk tej świecy na świątecznym stole. Zapraszamy do nabycia świec akcji adwentowej „Dobro nas jednoczy“ w kościele św. Trójcy w Wędziagole.
Członkowie Caritasu parafii wędziagolskiej 

Bolesna utrata. W 97. jesień, 19 listopada zgasło życie wędziagolanki, Polki Stefanii Waszkiewiczówny. Jej dusza odeszła do Boga.
Bardzo byśmy chcieli, by Ona, skrupulatna strażniczka, pielęgnująca narodową świadomość i spuściznę pamięci historycznej tej krainy, jeszcze była z nami. Będziemy tęsknili za powołaną do wieczności naszą rodaczką, parafianką Stefanią. Nigdy nie zapomnimy jej powściągliwego uśmiechu, dobroci wewnętrznej, optymizmu, pozytywnego nastawienia i szczerego poglądu na codzienność tak szybko zmieniającego się życia. Dzięki takim ludziom świat staje się piękniejszy.
Polacy z Wędziagoły

 

Członkowie i wolontariusze Stowarzszenia Odra-Niemen Oddział Wielkopolski – Poznań w dniu  Świeta Niepodległości Polski – 11 listopada - na cmentarzu na Rossie oddali hołd pamięci  rodaków, którzy walczyli o wolność i niepodległość. A następnego dnia przybyli do Wędziagoły.
Z okazji święta, razem z Polakami z Wędziagoły, na starym przykościelnym cmentarzu goście udekorowali polskimi symbolami i zniczami groby rodaków - patriotów naszej krainy, czcząc pamięć o nich i ich wkład do walki o wolność i niepodległość kraju.

Przed ponad dziesięcioma laty Polacy z Wędziagoły w sąsiedniej krainie - w Żejmach w okolicach Janowa - odnaleźli krajoznawcę, rzeźbiarza krzyży Artūrasa Narkevičiusa – człowieka obdarzonego Bożą łaską. Jest on interesującym człowiekiem, twórczym, który zawsze ma wiele idei i nigdy nie traci nadziei na odnalezienie ciekawych historycznych materiałów o swojej krainie. Nasz przyjaciel, mający polskie korzenie krajoznawca z Żejm, Artūras Narkevičius ciekawi się tym od wielu lat, ma określony bagaż informacji i doświadczeń.    
Bliskie sąsiedztwo, bliscy i dalecy znajomi, wydarzenia historyczne na przestrzeni setek lat, tradycje i spuścizna mieszkających tu Polaków, Litwinów, Żydów zawsze ciekawiły i ciekawią Polaków z Wędziagoły.

Serdeczne życzenia dla Polaków z okazji

Święta Niepodległości Polski

składają rodacy z Wędziagoły

 

gerumasDSCF2088Adwentowe świece dla Polaków z Wędziagoły – wolontariuszy i członków Caritasu - stały się tradycją. Po zapaleniu ich na świątecznym stole, przynoszą one światło nie tylko do naszych i bliskich nam osób domów, ale też przyczyniają się do pomocy tym, którzy są w potrzebie lub doświadczają trudnych wyzwań losu.

Czas Adwentu jest wspaniałym okresem do zrozumienia tego, że jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi światła.

O tym przypomni Wam płomyk tej świecy na świątecznym stole. Zapraszamy do nabycia świec akcji adwentowej „Dobro nas jednoczy“ w kościele św. Trójcy w Wędziagole.

Członkowie Caritasu parafii wędziagolskiej

niepodlDSCF1934Ubiegłej niedzieli 10-osobowa grupa harcerzy z Pruszcza Gdańskiego odwiedziła Wędziagołę. W drodze powrotnej do Polski, po czterodniowym pobycie na Litwie, podczas którego wzięli oni udział w obchodach 103. rocznicy Odrodzenia Niepodległości Polski na cmentarzu na Rossie, zapoznali się ze stolicą Litwy - Wilnem, zwiedzili miejsca związane z polską kulturą i pamięcią historyczną, zawitali tu, by spotkać się z rodakami i pomodlić się w szczególnym wędziagolskim kościele św. Trójcy. Tak zakończyli świąteczne obchody Niepodległości Polski na Litwie. Do Wędziagoły przyjechali w towarzystwie naszych przyjaciół – prezesa Stowarzyszenia Traugutt. org Jacka Świsa i jego zastępcy Marty Gruszkowskiej.

kartaDSCF1869W przededniu 103. rocznicy Niepodległości Polski Polacy z Wędziagoły odwiedzili Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, gdzie odebrali Karty Polaka, których termin ważności został przedłużony.

Ten, mający symboliczne znaczenie, dokument, potwierdzający polskie pochodzenie, dla wędziagolan jest ważny, ponieważ jest to jedyny dokument, w którym można zapisać swoje imię i nazwisko w oryginale, według wszystkich zasad pisowni języka polskiego. Wiele obcując z rodakami rozsianymi po całym świecie, często spotykamy się z pytaniami o tożsamości i pisowni imion i nazwisk w nieoryginalnej wersji.

kalendorDSCF1826Tego roku obchodziliśmy już 110 rocznicę urodzin Czesława Miłosza. Przed dziesięciu laty wędziagolanie Polacy treściwie obchodzili 100-lecie urodzin poety, laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Z tej okazji przygotowali i wydali nakładem 3 tys. egzzemplarzy kalendarz.

Jego celem było udzielenie informacji o poecie, miłych jego sercu rodzinnych miejscowościach, które przez całe życie budziły w nim sentymenty i tęsknotę. O tym przekonał się autor tych strof, kiedy jeszcze w 1992 roku obcował i podróżował wraz z poetą, który przybył do ojczystych stron po 50 latach emigracji.

ekspedDSCF1685W ostatnim tygodniu października Polacy z Wędziagoły wzięli udział w twórczym projekcie dziennikarsko-fotograficznym „Polacy Laudy -portret fotograficzny“. Cel tego fotoreportażu – pokazać społeczność polską i jej przedstawicieli, którzy mieszkają w okolicach Kiejdan, Wędziagoły, a nie na Wileńszczyźnie. Dążono do tego, by zapoznać szerszy krąg widzów, czytelników z codziennością rodaków w wyżej wymienionych miejscowościach, historiami ich życia, problemami, a także odwiedzić polskie miejsca pamięci historycznej, uwiecznić znajdujące się tu cmentarze, świątynie, inne budowle, pamiętające rozmaite wydarzenia.

siuntaDSCF6679Matka Teresa mówiła: „Praca z miłości zawsze jest pracą niosącą radość. Nie jest konieczne szukać szczęścia: jeżli kochamy innych, otrzymamy je. To – prezent od Boga“. Takich ludzi posyłanych przez Boga, prezenty od nich otrzymują też Polacy z Wędziagoły. W tym tygodniu dotarła do nich świąteczna przesyłka z Polski, z Krakowa. W niej, wśród innych prezentów, znalazła się kartka z życzeniami: „Z wdzięczności serca za pielęgnowanie polskości, za Waszą troskę o kościół, o wiarę katolicką. Niech Pan ma Was w swej opiece, niech Pan Was błogosławi i strzeże, niech udziela wszelkich potrzebnych łask.
Wzruszeni Waszą postawą, z pamięcią o Polakach w Wędziagołe, - Rodacy. Niech ta kropelka w morzu Waszych potrzeb komuś będzie służyć.“

lapaiDSCF6602Listopadowe wiatry zerwały ostatnie liście z drzew na starym wędziagolskim przykościelnym terenie. Niemała ich część spadła na zbocza nowego dachu kościoła pw. św. Trójcy. Zmyte jesiennym deszczem znalazły się one w systemie odprowadzania wody – rynnach i rurach spustowych.

Polacy z Wędziagoły mający smutne doświadczenie ze starymi drzewami na przykościelnym terenie, z ich liśćmi, dziurawym starym dachem kościoła i innymi związanymi z tym kłopotami, zabrali się do działań prewencyjnych - czyszczenia rynien i rur. Do tej pracy został zaangażowany podnośnik i pracownicy, którzy wspięli się na dach i wyczyścili rynny oraz rury.

rajdDSCF6523Niekiedy określony okres czasu wymaga od ludzi wyjątkowego spojrzenia, innego działania. W dobie powszechnej pandemii i kwarantanny Polacy z Wędziagoły tradycyjny Rajd historycznej pamięci na Laudzie rozpoczęli w końcu października. Zainaugurowaliśmy go modlitwami i porządkowaniem mogił, odnowieniem zaniedbanych pomników powstańców 1831 i 1863 roku, polskich legionistów, członków POW oraz zabitych przez NKWD polskich patriotów.  

Migotały zapalone znicze, chwiały się na wietrze kwiaty nie tylko na czterech cmentarzach w okolicy Wędziagoły, ale też w miejscach wiecznego spoczynku w rejonie kiejdańskim i janowskim.

powstancyDSCF8752Polacy z Wędziagoły 22 listopada wzięli udział w uroczystym państwowym pogrzebie przywódców i uczestników powstania 1863-1864 roku w Wilnie.

W asyście kompanii honorowych polskich i litewskich żołnierzy trumny ze szczątkami przywódcόw powstania - Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego oraz 18 powstańców z Pałacu Władców zostały przeniesione do wileńskiej bazyliki archikatedralnej pw. św. Stanisława i św. Władysława. Dużo ludzi tego ranka przyszło, by się pożegnać z bohaterami narodowymi trzech narodów – litewskiego, polskiego i białoruskiego, którzy oddali swoje życie „za naszą i waszą wolność“.

vmalkosDSCF8081Rodaka Stanisława zastaliśmy przy pracy. Starszy pan rozpoczął rąbanie niedawno przywiezionych popiłowanych jesionowych drew, których była cała ciężarówka. Całkiem niemała góra, więc pracy czeka naprawdę wiele i to nie najlżejszej. Zapytaliśmy, czy nie potrzebuje tłoki, by ktoś pomógł. „Nie ma kogo prosić o pomoc, wszyscy moi koledzy i znajomi dawno zmarli, zostałem sam. Myślę, że bez pośpiechu sam do Bożego Narodzenia porąbię i złożę do drewutni. Drwa, chociaż grube, dobrze się rąbią, a które się nie poddają, w te uderzam dziesięciokilowym młotem – i po sprawie. Zajdźcie do środka – zaprosił Stanisław. – Pokażę prezent – różaniec, przysłal mi go kolega z Poznania“.

niepodlDSCF7787W niedzielę, 10 listopada, w Wedziagole odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy Niepodległości Polski. Organizatorem obchodów wraz z Marszem Pamięci Historycznej był prezes Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Ryszard Jankowski.

Od wczesnego ranka do Wędziagoły przybywali uczestnicy święta i goście. Z Polski, z województwa podkarpackiego przyjechała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Majdan Sieniawski na czele z dyrektorem Zdzisławem Sękiem i kapelmistrzem Michałem Rydzikiem. Przybyła też delegacja z gminy Adamówka powiatu przeworskiego tegoż województwa wraz z wójtem Edwardem Jarmuziewiczem. Na święto przyjechali również nasi przyjaciele z Wilna i Kowna.

bataiDSCF8521W ubiegłą sobotę przybyli na lekcje do Polskiej Biblioteki w Wędziagole uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego otrzymali prezenty – nowe buty zimowe. Te buty przed tygodniem przywieźli i sprezentowali rodacy z województwa podkarpackiego - dyrektor młodzieżowej orkiestry dętej OSP Majdan Sieniawski Zdzisław Sęk oraz jej kapelmistrz Michał Rydzik.

Idea przywiezienia nowych butów dzieciom z Wędziagoły zrodziła się u Zdzisława Sęka. Słyszał on o działalności charytatywnej Polaków-ochotników z Wędziagoły, którzy pomagają potrzebującym, dlatego jego pomysłowi przytaknięto jednogłośnie. Młodzież z orkiestry kupiła różne nowe buty dziecięce i przywiozła do Wędziagoły.

rozancineDSCF8420Od dwóch lat trwa renowacja wędziagolskiego kościoła pw. św. Trójcy. W 2018 roku kosciół został całkowicie uporządkowany od zewnatrz, w tym roku porządkowane jest wnętrze świątyni. Niestety, w ciągu okresu renowacji nie znalazło się wiernych parafian, którzy by zechcieli na ochotnika, bez wynagrodzenia popracować dla dobra swojej szczególnej światyni, by przywrócić jej piękno, wyczyścić i uporządkować. Dlatego inicjatorzy tej ogromnej renowacji, wędziagolanie - Polacy, rozumiejąc jak szybko mija czas, kierując się wielką odpowiedzialnoscią i chrześcijańskim poczuciem obowiązku wobec świątyni, swój wolny czas, urlopy i wolne dni poświecają niezbędnym pracom restauratorskim, czyszczeniu i porządkowaniu wnętrza kościoła. Należy spieszyć, czas nie czeka. Zbliżający się okres chłodów jeszcze bardziej utrudni wykonywanie prac.

poland herb 150Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie serdecznie zaprasza do obchodów 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę!                          

      W dniu 10 listopada (niedziela) 2019 r. w ramach uroczystości odbędzie się:

               Marsz Pamięci na Laudzie i Kowieńszczyźnie

 - godz. 9.00   Msza Święta w języku Polskim w kościele p.w. Św.Trójcy w Wędziagole z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Majdan Sieniawski (Polska)
 - godz.10.00   Zapalenie znicz na grobach znanych Rodaków, uczestników Powstania  Styczniowego
 

velinesDSCF7444W miniony weekend, w ciagu trzech świątecznych jesiennych dni, mieszkańcy miasteczka i jego okolic, a także byli wędziagolanie, którzy przybyli na groby zmarłych bliskich z różnych zakątków Litwy, odwiedzali je aż na czterech cmentarzach naszej parafii. Od wczesnego ranka do zmroku sznury samochodów widniały przy cmentarzach, mnóstwo ludzi, morze zniczy i kwiatów – tak wspominano i honorowano zmarłych.

W ciągu wszystkich świątecznych dni modlono się w kościele św. Trójcy, odprawiano Msze św. w języku polskim i litewskim w intencji wszystkich świętych i naszych drogich zmarłych. Przypomnieliśmy ich również podczas żałobnej procesji na starym cmentarzu, który znajduje się na przykościelnym terenie.

nepriklDSC00104Litwa i Polska – członkowie międzynarodowej wspólnoty, w tych dniach cieszącej się z jubileuszu 100-lecia Niepodległości oraz owocami współdziałania i współpracy.

W dniach 9-12 listopada, na zaproszenie sympatyków Litwy i naszych dobrych przyjaciół z Warmii – społecznego stowarzyszenia z powiatu lidzbarskiego „Łańcuch wzajemności“ na czele z przewodniczącym Ryszardem Przytułą i wόjta gminy Kiwity Wiesława Tkaczuka - delegacja z Litwy udała się na uroczyste obchody stulecia Niepodległości.

zydaiDSCF6870Bolesne karty historii, przypominające o tragedii Żydów, są dziś otwierane w Wędziagole. Pamięć szlachetnych ludzi daje świadectwo prawdzie.

Anna Boharewicz wspomina: „Był rok 1941, środek lata, usłyszałam hałas na ulicy. Spojrzałam przez okno. Ujrzałam tłum ludzi pędzonych ulicą Kiejdańską. Konwojowali go czterej, może pięciu mężczyzn uzbrojonych w karabiny. Kilku z nich było w mundurach policjantów, wszyscy mieli na rękawach białe opaski. Właściciel domu kazał mi odejść od okna, powiedział tylko tyle, że aresztowano Żydów z miasteczka i słyszał, że prowadzą ich do lasku Borek na rozstrzelanie.

aukotojaiDSCF6508W 1817 roku w miasteczku Wędziagoła zdarzył się ogromny pożar. Spaliło się miasteczko, spłonął znajdujący się tu drewniany kościół pw. św. Trójcy. Ponieważ był on od najdawniejszych czasów centrum bardzo rozległej parafii wędziagolskiej – jedynie w późniejszym okresie rozdzieliła się ona dodatkowo na parafie w Bobtach i Łabunowie – dlatego pobożni, bogobojni parafianie niezwłocznie podjęli się niełatwej misji – odbudowy świątyni.
Czasy były trudne: kraj zniewolony przez Rosyjskie Imperium, jeszcze nie zniesiona pańszczyzna. Przeciwwaga - moc wiary.

kopustaiDSCF6632Czy wiecie, że kiszona kapusta obfituje w witaminy A, B, C, K, PP, flawonidy, mikroelementy? Wyróżnia sią ona tym, że bardzo długo się nie psuje i potrafi zachować już wspomnianą witaminę C, która jest wspaniałym środkiem od awitaminozy, wzmacnia imunitet, poprawia wygląd skóry? To stwierdzenie przypomina reklamę, ale sobota – to dzień, kiedy w Polskiej Bibliotece w Wędziagole była kiszona kapusta „Laudańska“, która staje się coraz bardziej popularna. Czytelnicy oraz goście biblioteki, którzy spróbowali tego przysmaku mówią: kapusta jest wyjątkowa. Jeżeli raz spróbujesz, nie zapomnisz tego smaku nigdy. Więc niech będzie to przepis reklamowy...

...

velinesDSCF6555W ciagu dwóch pięknych jesiennych dni mieszkańcy miasteczka i przybyli odwiedzić swoich zmarłych bliskich oraz krewnych wędziagolanie, rozrzuceni po różnych miejscowościach Litwy, gromadzili się na czterech cmentarzach naszej parafii: na starym przykościelnym, na nowym w miasteczku oraz we wsiach Piadzie i Gełny. Od wczesnego ranka do późnych godzin wieczornych wielka ilość samochodów znajdowała się przy cmentarzach. Morze kwiatów i zniczy. Tak wyrażano pamięć i oddawano cześć zmarłym.
W ciągu tych dwóch dni modlono się również w kościele pw. św. Trójcy - po polsku i litewsku odprawione zostały Msze św. w intencji Wszystkcih Świętych i zmarłych.

pomocDSCF7948Na Litwie panuje obecnie czas przedbożonarodzeniowej dobroci i współczucia. W tych dniach dzielimy się tym, co mamy. Prawie tonę współczesnych, modnych, nowych i mało używanych ubrań dla dzieci i dorosłych w ciągu dwóch tygodni rozdali Polacy- wolontariusze dla wielodzietnych i będących w potrzebie rodzin.

Zarówno w dzień, jak i wieczorami ludzie przychodzili do Polskiej Biblioteki, gdzie mogli wybierać, mierzyć potrzebne im ubrania. Szczególnie się cieszyły wielodzietne mamusie: kupienie jakościowych ubrań dla dzieci naprawdę drogo by kosztowało.

koncertDSCF7926We wtorek,14 listopada, wieczorem Ambasada RP na Litwie zaprosiła przedstawicieli polskiej społeczności na koncert pt. „Muzyka Ziemi Obiecanej” w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Apertus” z Łodzi. Żeby uczcić 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość zgromadziła polityków, samorządowców, radnych, duchowieństwo, kombatantów, przedstawiciee organizacji społecznych, szkół, mediów, środowisk biznesowych i gości z Polski.
Otwierając świąteczny koncert ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska przede wszystkim podziękowała Rodakom za liczny udział podczas uroczystości w dniu 11 listopada na Rossie.

nepriklausDSCF7871W niedzielę, 12 listopada, podczas Mszy św. w języku polskim, obchodząc Święto Niepodległości Polski, dziękowaliśmy Panu Bogu za katolicki naród polski i niepodległość państwa. Mszę św. w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy odprawił proboszcz naszej parafii, ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavicius.

Po modlitwie uczniowie, którzy w Polskiej Bibliotece uczą się języka polskiego, oglądali filmy animowane o historii Polski, jej walce o niepodległość, omawiali symbole narodowe. W ciągu całej niedzieli w Polskiej Bibliotece nie brakło odwiedzających i gości.

08 list polak 17 listopada, poznaliśmy dziesięciu finalistów nominowanych do tytułu „Polak Roku 2017” plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” .
Jest to już 20. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorować najbardziej zasłużone osoby dla spraw polskich na Litwie. Lista laureatów z ubiegłych edycji jest powodem do radości i dumy. Ich sukcesy promowały lub nadal promują polską społeczność na Litwie. Warto sobie uświadomić, że za każdym nazwiskiem stoi interesujący życiorys i często długie lata pracy.

velinDSCF7733Podczas świątecznych listopadowych dni w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy zostały odprawione Msze św. po polsku i litewsku, wspomniani wszyscy święci, modlono się za zmarłych, odwiedzano groby. Jak co roku, odwiedzić mogiły swoich bliskich aż na czterech parafialnych cmentarzach przybyło także wielu ludzi z najbliższych miast: Kowna, Kiejdan, Janowa.

Wędziagolan niepokoi to, że nikt tego roku nie przyjechał odwiedzić grobów szanowanych, zasłużonych dla tego kraju ludzi, które się znajdują na przykościelnym cmentarzu.

1c2d4b8bc96e3a824049a62c04b2ccbb3 XLW centralnej części starego cmentarza w podlaskich Wyrozębach przetrwał podniszczony nagrobek, na którym czytamy: „S.P. Władysław Wilkiewicz właściciel maj. Ibiany na Litwie do 1863 r., następnie po powrocie ze wschodu pracował jako rolnik, żył lat 53, zmarł d. 22 marca 1895 r.”. Na dole dopisano, że pomnik postawiła żona z dziećmi. Ocalało nawet nieco uszkodzone zdjęcie zmarłego.

W lokalnej tradycji Wyroząb nie zachowało się żadne wspomnienie o W. Wilkiewiczu. Zabytkowy pomnik z charakterystycznym napisem był mi znany od lat. Wiedziałem także, co kryje się pod hasłem „Ibiany”.

Kontynuowaliśmy naszą podróż. Tuż przy kościele bł. Władysława z Gielniowa ujrzeliśmy ogromny budynek. W nim mieści się katolicka szkoła. Działa tu  w ramach zajęć pozalekcyjnych mnóstwo kółek (sportowe, techniczne, muzyczne).

Wędziagolanie obcując z parafianami dowiedzieli się wiele ciekawego o tej, działającej na warszawskim Ursynowie,  parafii bł. Władysława z Gielniowa, w której jest około 40 tysięcy wiernych. Opowiedzieli też  o sobie, o parafii wędziagolskiej.

 

Całkiem niedawno doświadczyliśmy wielkiej dobroci i zaspokoiliśmy głód poznawania. Urodzony w Warszawie i obecnie tu mieszkający nasz przyjaciel - Andrzej Radecki pokazał  wędziagolanom miejsca związane z historią i życiem kulturalnym stolicy, opowiedział o ich przeszłości i dniu dzisiejszym.

Nasze zwiedzanie  rozpoczęliśmy od hotelu na warszawskim Okęciu, gdzie  się zatrzymaliśmy. Najpierw obejrzeliśmy największe w Polsce Lotnisko Chopina. Później udaliśmy się do Wilanowa, do jednej z najstarszych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.


19 listopada w Warszawie odbyły się obchody 60-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK), a w ich ramach  - VIII Wielopokoleniowy Bal Charytatywny na rzecz Klubowego Funduszu Stypendialnego, którego celem jest wspieranie projektów naukowych młodzieży  oraz jej kształcenia.

W sobotni wieczór zaproszeni goście zbierali się w sali "Forteca", która się znajduje w Forcie Legionów w Warszawie, przy ul. Zakroczymskiej 12. Uroczysty bal rozpoczęto polonezem. Przy dźwiękach nostalgicznej melodii poloneza, wszyscy uczestnicy balu parami pofalowali przez salę.

Podróż śladami Miłosza, "Potopu" Sienkiewicza i rodów: Sankowskich i Wysokińskich

We wrześniu 2016 roku ponownie wybrałam się na Litwę. Plan drugiej podróży był niezwykle napięty. Czasu było mało, a liczba miejsc do zwiedzania zbyt duża, aby spokojnie i powoli wszystko zobaczyć. Pomogli mi w tym Polacy ze Związku Polaków Oddział w Wędziagole oraz moi bliscy
z rodu Wysokińskich, z którymi odbudowałam więzi zerwane prawie wiek temu.

Na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, odbyły się wileńskie uroczystości poświęcone 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody tradycyjnie rozpoczęto powitaniem uczestników XXII Sztafety Niepodległości, którzy na Rossę przybiegli z Zułowa. Jej organizatorem jest ksiądz Dariusz Stańczyk. Kapłan został niedawno odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

„Możemy być dumni z naszego narodu! Jest nas blisko 60 milionów! Żyjemy na całym świecie.

W niedzielę w Wędziagole gościły mistrzynie pióra  prasy polskiej. Była to redaktor „Tygodnika Wileńszczyzny“ Irena Mikulewicz i dziennikarka Teresa Worobiej.  Dziennikarki  z Wileńszczyzny przyznały, że od dawna chciały odwiedzić Wędziagołę, bliżej zapoznać się z tą miejscowością na starej historycznej Laudzie i z mieszkającymi tu potomkami Polaków, którzy  mieszkali tu od czasów Pierwszej Rzeczypospolitej. 
Przybyłych gości ciekawiło wszystko. Pełniąc rolę przewodnika autor tych strof najpierw zapoznał dziennikarki z wędziagolskim kościołem pw. św. Trójcy i znajdującym się w nim, słynącym z cudów Jezusem Ukrzyżowanym, pokazał miejsca spoczynku słynnych rodaków na przykościelnym cmentarzu. 

4 listopada, poznaliśmy dziesięciu finalistów nominowanych do tytułu „Polak Roku 2016” Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” .

Po długich obradach w redakcji Kapituła wyłoniła kandydatów.
Jest to już 19. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorować najbardziej zasłużone osoby dla spraw polskich na Litwie.

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.

Sankowscy i Wysokińscy- zerwane więzi

 W życiu rodzina jest ważnym źródłem wzorców oraz uniwersalnych ideałów. Od niej zależy jaki system wartości będzie pielęgnowany w następnych pokoleniach. Dla mnie osobiście rodzina jest najważniejsza, a moi kochani Rodzice są moim niedoścignionym wzorcem. Ci dobrzy i mądrzy ludzie przekazali mi wartości o charakterze ponadczasowym: wiarę, miłość, szacunek, odpowiedzialność, zaufanie. Urodzili się w województwie nowogródzkim i obydwoje byli wywiezieni na Sybir (10.02.1940 rok), wołogodzka obłaść, Mama - Kurjanowo, Tato - Ługoda).

Dzisiaj,1 listopada, – w Dniu Wszystkich Świętych – od wczesnego ranka w wędziagolskim kościele pw. Św. Trójcy licznie zebrali się miejscowi mieszkańcy oraz ci wędziagolanie, którzy przybyli odwiedzić groby swoich bliskich z różnych zakątków Litwy.
Uroczystą Mszę św. w języku polskim odprawił proboszcz parafii wędziagolskiej, ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavicius. Po Mszy św. odbyła się żałobna procesja, podczas której modliliśmy się za zmarłych bliskich i nieznanych ludzi. Wspominaliśmy ich, przypominaliśmy bolesne chwile utraty, wspólnie zastanawialiśmy się nad naszą przyszłą wędrówką, do której pokonania wszyscy musimy być gotowi.

 

26 listopada w Wielkiej auli Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, wtrakcie obchodów  250 rocznicy urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego, został uczczony ten książę, dyplomata, kompozytor. Na uroczystości jubileuszowe zostali zaproszeni również wędziagolanie.

 Rok Michała Kleofasa Ogińskiego – to wspaniała okazja  do zaakcentowania tematu arystokracji, zastanowienia się nad odpowiednim wyrażaniem szczytnych idei, dążenia do arystokratycznej postawy, wzniosłej mowy, pięknych gestów w płaszczyźnie historycznej i kulturalnej. Obchody – wspaniała okazja  do wysłuchania utworów autora i przypomnienia z nostalgią czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego... 

...

Do Polskiej Biblioteki w Wędziagole czytelnicy z Polski i Litwy ciągle nadsyłają różnorodne materiały historyczne dotyczące  miasteczku, parafii, a nawet  całej Kowieńszczyzny, gdzie mieszkali i czy też obecnie mieszkają ich rodzice, pradziadowie – Polacy.

Niektórzy z nich już dawno pożegnali się z najbliższymi, ale pozostawili wartościowe materiały historyczne i wzmianki o naszej Wędziagole.

2015 niepodlegloscDSCF8053Już 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tradycyjnie już, 11 listopada, uczczono w Wilnie na cmentarzu na Rossie. Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego bardzo licznie tego roku zebrali się rodacy: zarówno wilnianie jak i mieszkańcy Wileńszczyzny oraz goście z Macierzy.

— 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad polską siłą zbrojną, a 14 listopada także władzę cywilną, ustanawiając przy tym mu urząd naczelnika państwa.

2015 DSCF7983W dniu 8 listopada zostaliśmy zaproszeni na obchody 300. rocznicy urodzin Antoniego Adama Skorulskiego SJ, więc odwiedziliśmy swych rodaków w Skorulach.

Uczucie podziwu wbudzają prawdziwi patrioci z janowskich Skorul – niegdyś byłej wsi, która została zlikwidowana za czasów władzy radzieckiej. Starzy mieszkańcy tych okolic, strażnicy i opiekunowie znajdującego się tu kościola pw. św. Anny, zaprosili nas, wędziagolan, by wspólnie przypomnieć dzieje kościoła skorulskiego.

2015 velinesDSCF7876Wspólnotę żywych i zmarłych łaczy potężna obopólna więź. Wiadomo, jedni są po tej, zaś drudzy – po innej stronie wieczności. Przestrzenie są bardzo różne, ale wszystkich jednoczy miłość do Boga i ludzkości, chęć obcowania w myślach i modlitwach...

Rozumiejąc to i pielegnując tę wspólnotę, jak co roku 1 listopada – w Dniu Wszystkich Świętych – od wczesnego ranka w wędziagolskim kościele pw. Św. Trójcy licznie zebrali się miejscowi mieszkańcy oraz ci wędziagolanie, którzy przybyli odwiedzić groby swoich bliskich z różnych zakątków Litwy.

DSCF2073W okresie zbliżającego się terminu wprowadzenia na Litwie euro, stali czytelnicy oraz osoby odwiedzające polską bibliotekę w Wędziagole coraz aktywniej szukają informacji o nowej walucie. Na prośbę Wędziagolskiego Oddziału ZPL Litewski Bank uprzejmie podjął się misji i jeszcze w pażdzierniku przysłał kilka przesyłek z plakatami, ulotkami, informacyjnymi folderkami, wydanymi w języku polskim.                

Zawarta jest w nich szczegółowa informacja o nowej walucie – euro. Właśnie od pażdziernika przysłane plakaty są wywieszane, a folderki rozdzielane. Zawarta jest w nich informacja o dacie wprowadzenia euro na Litwie, oficjalnym kursie wymiany oraz o tym, w ciągu jakiego okresu, gdzie i jak będą wymieniane lity na euro, a także informacja przestrzegająca, że wymiany nie będzie się dokonywało ani w domach, ani na ulicy (jest to szczególnie wartościowa informacja dla wiejskich mieszkańców w starszym wieku).

Święto Niepodległości w Wędziagole 2014

Kandydaci do zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2014"
Już wiadoma jest dziesiątka finalistów kandydujących do zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2014". Osoby te po długich obradach w redakcji „Kuriera Wileńskiego" wytypowała wczoraj, 13 listopada, Kapituła Plebiscytu Polak Roku.
Jest to już 17. edycja tego popularnego, organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorowanie najbardziej zasłużone osoby dla spraw polskich na Litwie.

Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat.
W tym roku w obradach wzięli udział: Anna Adamowicz, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Antoni Jankowski, Edward Trusewicz oraz ks. Wacław Wołodkowicz.

Z powodu licznych obowiązków służbowych inni członkowie Kapituły tym razem nie mogli przybyć na posiedzenie. Jednak to nie przeszkodziło z 30 zgłoszonych przez czytelników kandydatów wybrać tegoroczną dziesiątkę finalistów.
Redakcję „Kuriera Wileńskiego" reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.
Robert Mickiewicz witając zgromadzonych, przypomniał, że na liście finalistów nie mogą znaleźć się osoby bezpośrednio związane z redakcją „Kuriera" i obywatele Polski (z wyjątkiem stale mieszkających i działających społecznie na Litwie). Także, zgodnie ze zmienionym przed siedmiu laty statutem plebiscytu, nie mogą więcej brać w nim udział zdobywcy tytułu „Polak Roku" z poprzednich lat.
Członkowie Kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinę rozwoju polskiej kultury, w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie, promowanie dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Tradycyjnie wśród zaproponowanych przez Czytelników kandydatów do tytułu „Polak Roku" znaleźli się przedstawiciele Wilna oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i kowieńskiego.

Każdy z członków Kapituły powinien był z listy zgłoszonych 30 osób wybrać 10.
Po podliczeniu głosów została wybrana tegoroczna finałowa dziesiątka, w której znaleźli się przedstawiciele oświaty, osoby duchowne, politycy i działacze społeczni.

Kapituła, która sporo wczoraj się napracowała, po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wtedy to zostaną podliczone nadesłane przez Czytelników kupony z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2014". Zwycięzcą zostanie zdobywca największej liczby głosów.
Ale zanim poznamy zwycięzcę plebiscytu ważne zadanie czeka na naszych Czytelników, gdyż to właśnie oni zawsze decydują, który z kandydatów jest godny tytułu „Polak Roku".

Apelujemy więc do naszych sympatyków, aby uzbrajali się w nożyczki i koperty, wycinali z gazety kupony, wypełniali je i nadsyłali do redakcji „Kuriera". Czekamy na lawinę Waszych listów-głosów! Kupony, na których prosimy wpisywać nazwiska swoich kandydatów, zamieszczamy na łamach naszej gazety już od dzisiaj.

Prosimy też Czytelników o ewentualne podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody.
Na kandydatów, których listę podajemy, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy na adres redakcji przysyłać wypełnione kupony. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale powinny być niekserowane.
Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

 

  • Polak-2015

KANDYDACI DO TYTUŁU „POLAK ROKU 2014"
Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Bolesław Daszkiewicz, były wieloletni dyrektor administracji rejonu solecznickiego
Alfreda Jankowska, dyrektor Gimnazjum im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole
Ryszard Jankowski, prezes oddziału ZPL w Wędziagole (rejon kowieński)
Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
Siostra Michaela Rak, założycielka hospicjum im. M. Sopoćki w Wilnie
Rita Tamašunienė, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Sejmie RL
Ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej
Walenty Wojniłło, redaktor portalu Wilnoteka.lt
Prof. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku

2014 nepriklausomybe 96W niedzielę, 9 listopada, w wędziagolskim kościele pw. Świętej Trójcy została odprawiona Msza św. za tych, którzy polegli w walkach, dziękując Bogu za wolność i niepodległość polskiego narodu i państwa. Odznaczyliśmy również 200. rocznicę urodzin wybitnego uczestnika powstania 1863 roku Aleksandra Chmielewskiego, który aktywnie działał w tym regionie i został pochowany na przykościelnym cmentarzu. Mszę św. odprawił i serdecznie się modlił za dusze zmarłych oraz w intencji żywych, proboszcz parafii, ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavičius.
O godzinie 13.00 na przykościelnym terenie, jak co roku, zbierali się wędziagolanie, by odznaczyć kolejną rocznicę Niepodległości. Doczekaliśmy się również gościa – przedstawiciela rodu Aleksandra Chmielewskiego, profesora, dr. hab. Andrzeja Edwarda Ancutę. Pan profesor bardzo się ucieszył, że wędziagolanie obchodząc Święto Niepodległości Polski, czczą również 200. rocznicę urodzin jego krewnego, wojewody kowieńskiej guberni, który troszczył się o dostawy broni z Belgii dla powstańców. Wspominaliśmy, modliliśmy się i zapaliliśmy znicze na grobach spoczywających tu uczestników powstania 1863 roku, legionistów, wszystkich patriotów tego kraju.

DSCF1795W sobotę, w Dniu Wszystkich Świętych, składaliśmy hołd cnotom świętych, ich poświęceniu oraz działaniom dla dobra ludzi i ku chwale Boga. Liturgia dnia świątecznego sławiła modlitwami i pieśniami Kościół Niebieski, wspaniałe dzieła Boga w jego świętych. Wszyscy pamiętamy o tym, że po ziemi kroczący Kościół jest pełen wiary, uległości i zdecydowania do nieskończonego wychwalania Boga.

W niedzielę, na Zaduszki, modliliśmy się za bliskich zmarłych i nieznanych ludzi, wspominając o nich w bolesnych przeżyciach utraty, także myśląc o tej wielkiej, oczekującej nas drodze, którą każdy z nas będzie musiał pokonać. Ale mamy nadzieję „że to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć." (1 Kor. 15.54)

poland herb 150Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie serdecznie zaprasza do obchodów 96-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę!                          

                               W dniu 9 listopada (niedziela) 2014 r. w ramach uroczystości odbędzie się:

 - godz. 9.00   Msza Święta po Polsku w kościele Św.Trójcy w Wędziagole
 - godz.13.00  Na cmentarzu zapalenia znicz na grobach znanych Rodaków. 200-lecia rocznica     Aleksandra Chmielewskiego, uczestnika Powstania Styczniowego
 - godz.14.00  "Gołąb pokoju", Włodzimierza Zujewa, Teatr im. J.I. Kraszewskiego w Żytomierzu    (Ukraina), wyk. Mikołaj Murzanowski, reż. Mikołaj Worfołomiejew.

Świętowanie w Bibliotece Polskiej w Wędziagole (ul. Kėdainių 26) 

Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie     

2013lenkuteatrasNa prawdziwe święto teatru zbierali się w sobotnie popołudnie mieszkańcy Wędziagoły do miejscowego Centrum Kultury. Tego dnia odwiedzili nas uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „VI Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“ – rodacy z Ukrainy – Polski Teatr im. J. I. Kraszewskiego w Źytomierzu, którzy przybyli z Wilna. Przywieźli dla nas piękny prezent: spektakl festiwalowy „Moralność Pani Dulskiej“ Gabrieli Zapolskiej w rezyserii Mikołaja Warfołomiejewa. Przed popisem gości publikę „rozgrzewała“ grupa miłosników teatru z miejscowego Centrum Kultury pod kierownictwem Almy Pauželiene, która zaprezentowała humorystyczną miniaturę „W oczekiwaniu na teatralny festiwal“.

Przed spektaklem kierownik teatru z Źytomierza, Mikołaj Warfołomiejew, zwrócił się do publiczności zaznaczając, ze sztuka jest grana w języku polskim i spytał, czy dla wszystkich będzie zrozumiała. Większość zebranych potwierdziła, źe ze zrozumieniem treści nie będzie miała problemu. Widzowie zostali wprost zauroczeni występem aktorów. Półtoragodzinny spektakl wszystkich oczarował. Mistrzowstwo zawodowe, temperament, serdeczność, witalność aktorów idealnie odpowiadały duchowi scenariusza. Wydawało się, ze ta sztuka została napisana specjalnie dla tego zespołu. Po skończonym przedstawieniu publiczność jeszcze długo oklaskiwała gości – Polski Teatr z Źytomierza, dziękując za to wspaniałe święto teatralne.

2013teatrasWILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY POLSKIEJ – jest jedynym tego rodzaju festiwalem teatralnym na świecie.

WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY POLSKIEJ dają widzom szansę obcowania ze sztuką teatralną na wysokim poziomie i przeżycia autentycznych emocji w bezpośrednim kontakcie z aktorem. Aktorzy mają możliwość zaprezentowania swojego talentu i umiejętności oraz dorobku artystycznego przed wymagającą wileńską publicznością, której nieobce jest również aktywne uczestnictwo w interaktywnych spektaklach.
Do udziału w 6. edycji festiwalu zaproszone zostały teatry zawodowe jak i amatorskie z Europy i Ameryki Północnej, które w swoim repertuarze mają spektakle grane w języku polskim. Ogółem na program festiwalu złoży się 13 spektakli, prezentowanych na scenie Teatru na Pohulance, Państwowego Wileńskiego Teatru Małego oraz Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Spektakle festiwalowe poszczególnych teatrów zostaną wystawione także w ośrodkach kultury na Wileńszczyźnie i w Wędziagole.

                 W dniu 23 listopada (sobota) 2013 r. o godz.15.00

               Teatr im. J.Kraszewskiego z Żytomierza (Ukraina)

              „Moralność Pani Dulskiej” Gabriela Zapolska. Reź. Mikołaj Warfołomiejew

                  Centrum kultury w Wędziagole (ul. Parko 6)
                 Wstęp wolny

Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie                    

   2013nepriklausomybeVanW niedzielę, 10 listopada 2013 r., o godzinie 9:00 w intencji wszystkich poległych w walkach o Niepodległość Polski, za ten wielki cud i dar Boski narodowi polskiemu, w Wędziagolskim kościele pw. Trójcy Świętej została odprawiona Msza Św. przez księdza proboszcza wędziagolskiego Skaidriusa Kandratavičiusa.

O godzinie 13:00 na przykościelnym cmentarzu zebrali się wędziagolanie, przybyli goście z Wileńszczyzny - zespół „Jezioranka“ z Pikieliszek (kier. Hieronim Czernis). Goście przed wyruszeniem do Wędziagoły już byli obeznani o historycznej przeszłości tych miejsc i o życiu tutejszych Polaków. Uważnie wysłuchali informacji historycznej, byli mile zadziwieni zachowaniem przez miejscową ludność swego języka, tożsamości, wiary i ojcowskich tradycji.

       Prowadzeni przez autora tych słów wszyscy skierowali się do mogił uczestników Powstania Styczniowego 1863 r. , legionistów, patriotów tego regionu, którzy w okrutne czasy walk i zwycięstw za niepodlełość narodu wnieśli swój wkład. Przywieziona ziemia z miejsca Golgoty polskiego narodu – z Katynia i tragedii smoleńskiej - została symbolicznie rozsypana na mogiłach tych osób, zapalono znicze, zaintonowano wspólną modlitwę i pieśń.

       Uszanować pamięć pochowanych na wędziagolskim cmentarzu przybyli i potomkowie powstańców 1863 r. To prof. dr hab. Andrzej Edward Ancuta, który swoim wystąpieniem dopełnił naszą wiedzę o pochowanych tu bohaterach, swoich krewnych. Przy jednym nagrobku zadźwięczała pieśń „Ave Marija“ w wykonaniu wnuczki powstańca 1863 r. Aleksandrego Chmieliewskiego - solistki Kowieńskiego teatru muzycznego - Teresy Chmieliauskaitė. Chwilą ciszy uczcili zebrani pamięć tragedii mieszkańców wsi Ibiany, która została podczas powstania spalona, część ludzi powieszona, inni – zesłani zostali na Sybir.

2013nepriklausomybeKed

Do Obchodów 95–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbyli się 8 listopada w centrum wielokulturowym w Kiejdanach przybyli i wędziagolanie. Wspaniała orkiestra dęta z Chludowa (kapelmistrz Krzysztof Żeleszkiewicz) podarowała laudanczykóm uroczysty święteczny koncert.

Wędziagolanie tu spotkali i kierownika zespołu „Dębowy liść” z Suchego Lasu Zygmunta Urbaniaka. On w składzie delegacji gminy Suchy Las oraz z zespołem „Dębowy liść” występował w wędziagolskich Uroczystościach 100-lecia Czesława Miłosza w Wędziagole.

Wiadomości z Kowieńszczyzny po polsku

Kolebką polskości na Kowieńszczyźnie jest malownicze miasteczko Wędziagoła. Zamieszkuje ją garstka Polaków, jednak zjednoczeni w Oddział Związku Polaków na Litwie przejawiają niezwykłą aktywność, dążąc do zachowania spuścizny przodków. Jedną z inicjatyw Oddziału jest nowy portal pod adresem www.vandziogala.eu, na którym mają być umieszczane aktualne informacje o życiu naszych rodaków na Laudzie.

Na czele tej inicjatywy stoi Ryszard Jankowski, który początkowo sam podejmuje się trudu pisania tekstów na portal. W rozmowie z L24.lt R. Jankowski podkreślił, że mimo, że jest on autorem wszystkich tekstów, to portal jest tworzony wspólnym wysiłkiem członków Oddziału ZPL w Wędziagole.

- Zbieranie informacji o rodzinnych stronach jest moją pasją, zajmowałem się tym od dawna. Najczęściej napisane teksty wysyłałem na stronę, należącą do Samorządu Rejonu Kowieńskiego, jednak podawane były one z wielkim opóźnieniem lub w ogóle nie podawane. Stąd powstał pomysł o utworzeniu niezależnego portalu – mówił autor tekstów R. Jankowski.

Na portalu www.vandziogala.eu będą umieszczane wiadomości o działalności Polaków w Wędziagole, artykuły o historii, literaturze i spuściźnie Polaków na Kowieńszczyźnie.

- Zapotrzebowanie na wiadomości o Polakach z Kowieńszczyzny jest ogromne, bo chcą o nas czytać nie tylko lokalni rodacy. Mieszka tu wielu Litwinów, którzy mają polskie pochodzenie, często otrzymujemy też zapytania o aktualności z innych regionów Litwy, z Wileńszczyzny, jak również z Polski. Współpracuję też z historykami Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie – mówił pan Ryszard, zaznaczając, że portal będzie prowadzony w dwóch językach – po litewsku i po polsku.

R. Jankowski otwarcie portalu nazwał ogromnym osiągnięciem, oraz wyraził nadzieję, że z Bożą pomocą uda się sprostać zadaniu umieszczania aktualnych i treściwych artykułów na portalu.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.vandziogala.eu. Znajdziecie tu Państwo informacje o faktach historycznych, aktualności o Polakach od wieków mieszkających na Laudzie, o ich sławnej lecz skomplikowanej i trudnej przeszłości. Również będzie możliwe zapoznać się z życiem ich potomków obecnie tu mieszkających i borykających się z dzisiejszymi wyzwaniami.

 http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/21134-wiadomosci-z-kowienszczyzny-po-polsku

Komentarze   

#2 Jerzy 2013-11-08 19:46

O Wandziogale powinien powstac FILM

Cytować | Zgłoś administratorowi

#1 Czarek 2013-11-08 18:57

Brawo Wędziagolanie, brawo niezawodny panie Ryszardzie. Lauda to historycznie bardzo związany z polskością region. Wystarczy poczytać Trylogię.

Cytować | Zgłoś administratorowi

Odśwież komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.

poland herb 150Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie serdecznie zaprasza do obchodów 95-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę!                          

                               W dniu 10 listopada (niedziela) 2013 r. w ramach uroczystości odbędzie się:

 - godz. 9.00   Msza Święta po Polsku w kościele Św.Trójcy w Wędziagole.
 - godz.13.00  Na cmentarzu zapalenia znicz na grobach znanych Rodaków.
 - godz.14.00  W świętecznym koncerce udział wezmą gości z rejonu Wileńskiego zespół“Jezioranka“.

Poczęstunek i świętowanie w miejscowym barze „Bučkis“.

     Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie                      

           2010 pradeda svesti100MilosoUroczystość na cześć Czesława Miłosza, chociaż setna rocznica jego urodzin za rok, świętowaliśmy 5 czerwca 2010 roku, również, 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.              

            Stowarzyszenia Polaków Kiejdan oddzial ZPL „Lauda” i oddział ZPL Wędziagoła zorganizowałi bardzo piękny koncert – festywal pod nazwą „Znad Issy”. To nazwa rodzimej rzeki Czesława Miłosza – Issa. Przybyło bardzo dużo gości z Polski i z Wileńszczyzny – zespoły artystyczne i ludzie prywatni. Przy przejmującej melodii młodzieżowej orkiestry dętej ślicznie wystrojonych zespolików z Wasilkowa i Ciechanowiec, od kościoła szliśmy na cmentarz, na stare groby rodziny Miłoszów.

           Przy grobowcu rodzinnym rodu Miłoszów przemowę wygłosił były przyjaciel Czeslawa Miłosza, profesor uniwersytetu Witolda Wielkiego, Algirdas Aviżienis, wspominał on o spotkaniach i serdecznej przyjaźni z Nim. Mówił profesor po litewsku, no bieżąco tłumaczył na język polski prezes ZPL Wędziagoły Ryszard Jankowski. Masywnie zebranym słuchaczom pan Ryszard opowiedział o rodzie sagi Miłoszów. Są tu dwa pomniki, z wielu imionami i datami – szerzej o rodowodzie jest w kalendarzu „Czesław Miłosz 1911-2011. Wędziagoła - tu się zaczęło…”, „stworzonym” rękami i wyszukaną historią z ksiąg kościelnych przez pana R. Jankowskiego.

                

               2013mirusiupagerbimasRozrzuceni po szerokim świecie wędziagolanie jako emigranci, mieszkańcy poszczególnych rejonów, większych i mniejszych miast Litwy zbierali się w Dniu Wszystkich Świętych i na Zaduszki na starym przykościelnym cmentarzu i innych miejscach wiecznego spoczynku parafii wędziagolskiej, by wspomnieć, oddać hołd pomodlić się za duzse swoich bliskich, kochanych osób. Nie zabrakło też w tych dniach gości z Polski.

             Ci, którzy od dłuższego czasu nie odwiedzali przykościelnego wędziagolskiego cmentarza, cieszyli się, że wiele starych polskich pomników zostało wyremontowanych i uporządkowanych. Odnowiono kapliczki i rzeżby na tych grobach, których już od dawna nie ma komu doglądać. Bliscy pochowanych tu osób zginęli lub zostali zesłani na Syberię i dalsze ich losy nie są znane.

              

2012PLnepriklausimybesdiena

W niedzielę, 11 listopada 2012 r. Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie zaprosił Rodaków do udziału w obchodach 94. Rocznicy Dnia Niepodległości Polski. W ramach uroczystości o godzinie 14:00 w miejscowym kościele pw. Św.Trójcy przez miejscowego proboszcza ks. Oskarasa Petrasa Volskisa została odprawiona Msza Św. dla 70 mieszkańców z Wędziagoły oraz dalszych okolic. Ks. O.P.Volskis m. in. nawoływał wzrastać w mądrości dla Boga i dla ludzi; być patriotą, a to jest ten, kto kocha swój naród, tradycje, szanuje również kulturę wspólnego życia; szanować najważniejsze wartości: rodzinę, naród, Boga; stale pamiętać, że póki ofiatrowujemy się za i dla innych, tyle będzie trwała nasza cywilizacja chrześcijańska.

Nabożeństwo upiększyli swoim śpiewem chórzyści kościelni Wędziagoły: Biruta Maruszewska, Józef Maruszewski, Janina Bagdonowicz, Antoni Bagdonowicz, Gienia Kazakiewicz oraz goście z Rudominy.  

Po Mszy Św. na przykościelnym cmentarzu zostały zapalone znicze na mogiłach uczestników Powstania Styczniowego 1863 r.: Artura Miłosza; Gorskich i Cholodów, którzy w 1918 r. utworzyli tu, w Wędziagole, Autonomię Polską, za co byli represjonowani przez władze litewskie; Aleksandra Chmielewskiego, który pomagał dostarczać broń przysyłaną powstańcom z Belgii.

 

2011 lenkijosnepriklausomybeWczesnym rankiem 12 listopada przy wędziagolskim kościele Trójcy Świętej powiewały flagi dwóch krajów: Polski i Litwy. Pielgrzymów, gości z okolicznych miejscowości, Wilna, zagranicy witał też duży portret noblisty Czesława Miłosza z datami określającymi jubileusz 100-lecia urodzin poety. Szeroko otwarta brama kościelnego dziedzińca zapraszała wszystkich ludzi dobrej woli pragnących wraz z Wędziagolskim Oddziałem Związku Polaków na Litwie świętować 93 rocznicę niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakończenie Roku Czesława Miłosza.

Punktualnie o godzinie 10.00 do miasteczka wjechała kolumna motocyklistów – uczestników XI Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Na ich kurtkach widniały emblematy z białym orłem. Wkrótce przybył też konsul Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, starosta Wędziagoły Vytautas Sniauka oraz członkowie delegacji z Uniwersytetu Wrocławskiego, której przewodniczył prof. Zdzisław Julian Winnicki. Wśród gości znaleźli się też: prezes Kiejdańskiego Oddziału Rejonowego ZPL Irena Duchowska (to dzięki jej staraniom mieliśmy piękny koncert), członek Rady ZPL oraz radny samorządu rejonu wileńskiego Michał Treszczyński, docent Kowieńskiego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego dr Rustis Kamuntavičius oraz dziennikarze.

2010 PLnepriklausomybe13 listopada 2010 r. przy kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Wędziagole gremialnie zebrali się wędziagolscy Polacy oraz goście z okolicznych miejscowości, jak również z Kiejdan, Kowna, Wileńszczyzny, aby uczcić Święto Niepodległości Polski.

W uroczystości uczestniczyli m. in. ks. kanonik Stanisław Draguła z Wrocławia, ks. Jacek Nogowski z Węgorzewa, ks. Oskaras Petras Volskis z Wędziagoły, konsul RP w Wilnie Piotr Wdowiak, jeden z twórców „Solidarności” w Polsce prof. Bogdan Cywiński, radny Wileńskiego Rejonowego Samorządu, członek Rady ZPL Michał Treszczyński, prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie Zofia Rycharska, prezes Oddziału ZPL „Lauda” Irena Duchowska, starosta Wędziagoły Marius Norvaiša oraz prezes Oddziału Wędziagoła ZPL Ryszard Jankowski.

Na początku uroczystości uczczono pamięć Polaków pochowanych na przykościelnym cmentarzu, którzy wnieśli znaczący wkład w walkę o niepodległość Litwy i Polski. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Piotr Wdowiak oraz prezes Oddziału Wędziagolskiego Związku Polaków na Litwie Ryszard Jankowski złożyli wieniec na grobie Artura Miłosza, aktywnego uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r. Nie zapomniano również i o innych uczestnikach powstania, pochowanych na cmentarzu w Wędziagole. Ks. kanonik Stanisław Draguła mówił o długiej wspólnie tworzonej historii dwóch narodów - litewskiego i polskiego, wzniosłych okresach historii, o cenie wolności i idei państwowości oraz ich roli dla nas oraz dla przyszłych pokoleń. Złożono kwiaty, zapalono znicze. Wkrótce w kościele odbyła się Msza św. za poległych i zmarłych Polaków pochowanych tu w Wędziagole i na całym świecie. Mszę św. celebrowali ks. Jacek Nogowski, ks. kanonik Stanisław Draguła. Podczas Mszy św. śpiewał chór „Ojczyzna” z Węgorzewa. Nie jednemu uczestnikowi nabożeństwa zakręciła się łza w oku.

Nasz kanał YouTube youtube

Nasi przyjaciele

logo l24 PL 180x150logo kurier 180
logo ltl 180

 

Katalikų renginiai

Free Joomla! template by Age Themes